Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Vĩnh Long

Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Vĩnh Long
Bà Trọn chia sẻ niềm vui sáng mắt cùng cháu gái trong căn nhà tranh nơi bà sống. Ảnh: FHF VN

Tổng quan về tỉnh Vĩnh Long:

Là một trong những tỉnh nằm trong tiểu vùng sông Mê Kông, Vĩnh Long có dân số là 1.033.600 triệu người (năm 2012). Đa số người dân tại đây sống nhờ vào làm nông và chăn nuôi đánh bắt cá. Tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 11,25 % dân số tại đây.

 

Tên dự án: Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tỉnh Vĩnh Long.

 

Địa bàn hoạt động: Thành phố Vĩnh Long, quận Vũng Liêm, Bình Tân. 

 

Thời gian triển khai dự án: 2013 - 2016.

 

Nhà tài trợ: Ngân hàng Standard Chartered.

 

Tổng vốn dự án385.075 đô la Mỹ.

 

Vốn đối ứng từ địa phương: 115.522 đô la Mỹ.

 

Đối tác triển khai dự án: Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội tỉnh Vĩnh Long.

 

Tổng dân số được hưởng lợi từ dự án: 1.033.600 người.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Vĩnh Long cũng nằm trong bối cảnh chung của ngành nhãn khoa Việt Nam khi mù lòa và thị lực thấp vẫn còn là những vấn đề sức khỏe mang tính nghiêm trọng cần được quan tâm với số mù tồn đọng rất lớn cần được giải quyết. Báo cáo đánh giá nhanh về tình hình mù lòa có thể tránh khỏi năm 2007 cho thấy rằng đục thủy tinh thể ở người trên 50 tuổi vẫn là nguyên nhân gây mù hàng đầu (66.1%), theo sau là các bệnh bán phần sau, glôcôm và các bệnh liên quan đến giác mạc.  

 

+ Mặc dù chỉ số CSR của Vĩnh Long đã tăng lên trong những năm qua (1.204 trong năm 2010 và 1.606 trong năm 2011), Vĩnh Long cần phải nỗ lực hơn để đạt được chỉ tiêu 2.000 ca/triệu dân theo khuyến cáo của VNIO và 3.000 ca/triệu dân theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới. Vĩnh Long cũng cần được hỗ trợ hơn nữa để thiết lập hệ thống theo dõi chất lượng sau mổ.

 

Mục tiêu của dự án:

+ Góp phần giảm thiểu số người bị mù có thể phòng tránh được và tổn thương thị lực tại Vĩnh Long.

Các hoạt động nổi bật của dự án:

+ Nâng cao số lượng và kỹ năng cho các cơ sở chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến cơ sở nhằm cải thiện phạm vi, chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc mắt.

+ Củng cố dịch vụ chăm sóc mắt thông qua việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị cần thiết.

+ Nâng cao nhận thức chăm sóc mắt và cải thiện khả năng tiếp cận điều trị các nguyên nhân gây mù chính và tổn thương thị lực cho người dân trong tỉnh.

+ Nâng cao nhận thức về phòng chống mù lòa như là 1 vấn đế y tế cộng đồng và xây dựng năng lực của đối tác về y tế nhãn khoa.

+ Quản lý chương trình hiệu quả để đảm báo sự cải thiện liên tục và triển khai hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

 

Các kết quả cần đạt được trong năm 2013-2016

+ Chỉ số CSR đạt 2.000 vào 2016.

+ Tổng số khám tại khoa mắt tuyến tỉnh và các khoa mắt huyện dự án tăng 10% mỗi năm.

 

Các kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2013:

+ Tuyến tỉnh

 • Đào tạo 2 điều dưỡng nhãn khoa cho
 • Tập huấn 2 giảng viên tập huấn CSM ban đầu và kỹ năng truyền thông

+ Tuyến huyện và xã

 • Tập huấn CSM ban đầu cho 59 y tế xã
 • Tập huấn 207 giáo viên về CSM học đường
 • Tập huấn 4 giảng viên tập huấn CSM ban đầu và kỹ năng truyền thông
 • Tập huấn 9 điều dưỡng về kỹ năng phụ mổ và CSM
 • Đào tạo 1 bác sĩ mắt sơ bộ cho huyện Bình Tân.

+ Kiểm soát bệnh

 • Khám mắt cho 30.445 người. Trong đó, có 12.979 người được khám tại khoa Mắt tỉnh
 • Khám mắt cho 107 người già neo đơn
 • Phẫu thuật 2.436 ca đục TTT. Trong đó, 1.625 ca được FHF hỗ trợ
 • Phẫu thuật 32 ca lác và sụp mi ở trẻ em
 • Khám 49.145 học sinh, cấp 306 đôi kính cho học sinh nghèo và cấp 1.406 đơn kính.

Lịch sử dự án

 • Năm 2005: Hỗ trợ 500 ca đục TTT, trị giá 16.000 USD
 • Năm 2006: Đào tạo kỹ thuật ECCE cho 9 bác sỹ mắt, trang thiết bị nhãn khoa và 380 ca đục TTT, trị giá 23.720 USD
 • Năm 2007 - 2008: Dự án xây dựng năng lực và hỗ trợ CSM cộng đồng, trị giá 103.800 USD
 • Năm 2009 – 2012: Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện, trị giá 557.000 USD.

 

Admin (Theo FHF VN)

2013-07-26