Dự án Phát triển chăm sóc mắt cộng đồng tại tỉnh Tiền Giang

Dự án Phát triển chăm sóc mắt cộng đồng tại tỉnh Tiền Giang
Các học viên đang thảo luận tại hội nghị cộng tác viên chăm sóc mắt tại Tiền Giang - Ảnh: FHF VN.

Tổng quan về tỉnh Tiền Giang:

Là một trong những tỉnh nằm trong tiểu vùng sông Mê Kông, Tiền Giang có dân số là 1.692.500 người (năm 2012). Đa số người dân tại đây sống nhờ vào làm nông và chăn nuôi đánh bắt cá. Tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 11,9 % dân số tại đây.

 

Tên dự án: Dự án ''Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Tiền Giang''' được triển khai từ tháng 1-2012 đến 12-2016 tại huyện Chợ Gạo, Tân Phước và Cai Lậy.

 

Địa bàn hoạt động: Huyện Chợ Gạo, Cai Lậy và Tân Phước.

 

Thời gian triển khai dự án: 2013 - 2016.

 

Nhà tài trợ: Ngân hàng Standard Chartered.

 

Tổng vốn dự án263.734 đô la Mỹ.

 

Vốn đối ứng từ địa phương: 43.395 đô la Mỹ.

 

Đối tác triển khai dự án: Bệnh viện Mắt tỉnh Tiền Giang.

 

Tổng dân số được hưởng lợi từ dự án: 1.692.500 người.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Tiền Giang cũng nằm trong bối cảnh chung của ngành nhãn khoa Việt Nam khi mù lòa và thị lực thấp vẫn còn là những vấn đề sức khỏe mang tính nghiêm trọng cần được quan tâm với số mù tồn đọng rất lớn cần được giải quyết. Báo cáo đánh giá nhanh về tình hình mù lòa có thể tránh khỏi năm 2007 cho thấy rằng đục thủy tinh thể ở người trên 50 tuổi vẫn là nguyên nhân gây mù hàng đầu (66.1%), theo sau là các bệnh bán phần sau, glôcôm và các bệnh liên quan đến giác mạc.  

+ Mặc dù chỉ số CSR của Tiền Giang đã tăng lên trong những năm qua (2.258 trong năm 2010 và 2.255 trong năm 2011), Tiền Giang cần phải nỗ lực hơn để đạt được chỉ tiêu 3.000 ca/triệu dân theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Tiền Giang cũng cần được hỗ trợ hơn nữa để thiết lập hệ thống theo dõi chất lượng sau mổ.

 

Mục tiêu của dự án:

+ Góp phần giảm thiểu số người bị mù có thể phòng tránh được và tổn thương thị lực tại Tiền Giang.

 

Các hoạt động nổi bật của dự án:

+ Nâng cao số lượng và kỹ năng cho các cơ sở chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến cơ sở nhằm cải thiện phạm vi, chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc mắt.

+ Củng cố dịch vụ chăm sóc mắt thông qua việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị cần thiết.

+ Nâng cao nhận thức chăm sóc mắt và cải thiện khả năng tiếp cận điều trị các nguyên nhân gây mù chính và tổn thương thị lực cho người dân trong tỉnh.

+ Nâng cao nhận thức về phòng chống mù lòa như là 1 vấn đế y tế cộng đồng và xây dựng năng lực của đối tác về y tế nhãn khoa.

+ Quản lý chương trình hiệu quả để đảm bảo sự cải thiện liên tục và triển khai hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

 

Các kết quả cần đạt được trong năm 2013-2016

+ Chỉ số CSR đạt 2.270 vào 2016.

+ Tổng số khám tại Bệnh viện Mắt và các huyện dự án tăng 10% mỗi năm.

 

Các kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2013:

+ Tuyến tỉnh

  • Đào tạo 1 bác sĩ Mắt sơ bộ
  • Tập huấn 2 giảng viên tập huấn CSM ban đầu và kỹ năng truyền thông.

+ Tuyến huyện và xã

  • Đào tạo 2 điều dưỡng nhãn khoa cho huyện Cai Lậy
  • Tập huấn 3 giảng viên tập huấn CSM ban đầu và kỹ năng truyền thông
  • Tập huấn 69 giáo viên về CSM học đường
  • Tập huấn CSM ban đầu cho 32 y tế xã.

+ Kiểm soát bệnh

  • Khám mắt cho 79.379 người. Trong đó, có 38.077 người được khám tại Bệnh viện Mắt
  • Hỗ trợ gián tiếp phẫu thuật 4.024 ca đục TTT và hỗ trợ trực tiếp 34 ca đục TTT cho bệnh nhân nghèo
  • Phẫu thuật 37 ca lác ở trẻ em
  • Khám 117.743 học sinh, cấp 242 đôi kính cho học sinh nghèo và cấp 468 đơn kính.

Lịch sử dự án

+ Năm 2010 – 2012: Dự án phát triển năng lực CSM toàn diện, trị giá 490.246 USD.

 

Admin (Theo FHF VN)

2013-07-30