Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Thái Bình

Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Thái Bình
GS-TS Nguyễn Trọng Nhân - Chủ tịch hội Nhãn Khoa Việt Nam nhận ra các nhân vật lịch sử trong tấm ảnh chụp GS Fred tại VNIO năm 1992, triển lãm ảnh kỷ niệm 20 năm Quỹ Fred Hollows hoạt động tại Việt Nam - Ảnh: FHF VN.

Thông tin chung

+ Dự án này được thiết kế nhân rộng mô hình chăm sóc mắt hiện tại do FHF tài trợ tại Việt Nam – mô hình chú trọng cải thiện cơ hội tiếp cận và chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt cho các cộng đồng và hộ gia đình nghèo. Mô hình này phù hợp với kế hoạch hành động của chương trình Thị giác 2020 (Vision 2020) và kế hoạch Quốc gia Phòng chống mù lòa (PCML) của chính phủ Việt Nam, đồng thời đáp ứng các nhu cầu chăm sóc mắt của người dân ở các tỉnh mục tiêu, và nhu cầu phát triển năng lực chăm sóc mắt của các hệ thống chăm sóc mắt địa phương. Dự án này nằm trong khuôn khổ Dự án chung cho 11 tỉnh tại Việt Nam (Hà Giang, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, Thái Bình, Hải Dương , Hòa Bình, Ninh Bình, Gia Lai, Ninh Thuận, Quảng Nam và Quảng Ngãi).

 

Tên dự án: Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Thái Bình.

 

Địa bàn hoạt động: Huyện Đông Hưng, Hưng Hà và Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình.

 

Thời gian triển khai dự án: 1/1/2012 đến 31/12/2015.

 

Tổng vốn dự án: 928.758 đô la Úc (19.448.196.580 VNĐ). 

 

Vốn đối ứng từ địa phương91.117 đô la Úc (1.908.000.000 VNĐ).

 

Tổng số dân được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ địa bàn dự án: 1.904.030 người.

 

Đối tác triển khai dự án: Bệnh Viện Mắt tỉnh Thái Bình.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Trong những năm gần đây, mặc dù Bộ Y tế Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế Giới và các tổ chức phi chính phủ khác đã có những nỗ lực tích cực trong việc phòng chống mù lòa và phục hồi thị lực cho nhân dân Việt Nam, tỷ lệ mù lòa và giảm thị lực vẫn còn là một vấn đề đáng quan tâm nhất trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cụ thể là tỷ lệ đục thủy tinh thể tồn đọng còn khá cao (3,1% số người độ tuổi trên 50) theo báo cáo đánh giá RAAB do VMTW thực hiện năm 2007. Nguyên nhân chính dẫn đến mù lòa tại Việt Nam bao gồm đục thủy tinh thể (66,1%), các bệnh bán phần sau (6%) và các bệnh giác mạc (5,7%).

+ Với sự hỗ trợ của FHF trong giai đoạn hai năm 2010-2011 và nỗ lực của tất cả các bên tham gia các cấp tại địa phương năng lực chăm sóc mắt đã được tăng cường đáng kể. Tuy nhiên, đợt đánh giá nhanh nhu cầu để xây dựng dự án này cho thấy số mù tồn đọng trong khoảng 10.000 trong đó mù do đục thủy tinh thể chiếm 8.000, và mù phát sinh là 1.900. Chỉ số CSR của tỉnh năm 2011 là 1,462.

+ Thái Bình là một trong những tỉnh có ngành nhãn khoa phát triển nhất tại Việt Nam hiện nay. Với sự hộ trợ của FHF trong dự án ABI Giai đoạn I, công tác CSM của Thái Bình đã phát triển một cách đáng ghi nhận. Tuy nhiên, việc tiếp cận của cộng đồng đối với dịch vụ CSM vẫn cần phải cải thiện hơn nữa. Mạng lưới CSM cộng đồng cần phải tăng cường, đặc biệt tại cấp huyện và xã, thiết lập một mô hình mạng lưới CSM chuẩn để nhân rộng.

+ Hơn nữa, Thái Bình mong muốn phát triển thành một trung tâm nhãn khoa vừa có chức năng cung cấp dịch vụ CSM, vừa là một trung tâm đào tạo, thực hành cho địa phương và khu vực lân cận, tạo cơ hội cho việc phát triển nguồn nhân lực nhãn khoa và tiếp cận dịch vụ, góp phần giảm tải cho các trung tâm nhãn khoa như VMTW, BVM TPHCM và Huế.

 

Mục tiêu của dự án:

+ Mục tiêu chung: Góp phần giảm thiểu số người bị mù có khả năng tránh được và tổn thương thị lực tại Việt Nam.

+ Mục đích của dự án: Hỗ trợ ngành y tế địa phương nâng cao các dịch vụ chăm sóc mắt và cơ sở hạ tầng nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, chi phí hợp lý và dễ tiếp cận tại tỉnh Thái Bình.

+ Mục tiêu của dự án: 

 • Mục tiêu 1: Nâng cao số lượng và kỹ năng cho các cơ sở chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến cơ sở nhằm cải thiện phạm vi, chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc mắt.
 • Mục tiêu 2: Củng cố dịch vụ chăm sóc mắt thông qua việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị cần thiết.
 • Mục tiêu 3: Nâng cao nhận thức chăm sóc mắt và cải thiện khả năng tiếp cận điều trị các nguyên nhân gây mù chính và tổn thương thị lực cho người dân trong tỉnh
 • Mục tiêu 4: Nâng cao nhận thức về phòng chống mù lòa như là 1 vấn đế y tế cộng đồng và xây dựng năng lực của đối tác về y tế nhãn khoa.
 • Mục tiêu 5:Quản lý chương trình hiệu quả để đảm báo sự cải thiện liên tục và triển khai hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

Các hoạt động nổi bật của dự án:

Về nguồn nhân lực

+ Tuyến tỉnh:

 • Đào tạo 2 bác sĩ mắt ban đầu.
 • Đào tạo 2 bác sĩ nhi.
 • Đào tạo 2 khúc xạ viên và 2 kỹ thuật viên chuyên sâu.
 • Đào tạo 6 y tá nhãn khoa
 • Đào tạo 2 giảng viên nguồn chăm sóc mắt ban đầu và kỹ năng truyền thông.
 • Đào tạo 3 nhân viên viên về việc sử dụng và bảo trì các trang thiết bị.

+ Tuyến huyện:

 • Đào tạo 3 bác sĩ mắt ban đầu.
 • Đào tạo 6 khúc xạ viên.
 • Đào tạo 6 y tá nhãn khoa.
 • Đào tạo 6 giảng viên nguồn chăm sóc mắt ban đầu và kỹ năng truyền thông.

+ Tuyến xã: 

 • Đào tạo 733 nhân viên y tế cộng đồng về kỹ năng truyền thông và chăm sóc mắt ban đầu.
 • Đào tạo 2.620 nhân viên y tế thôn bản về kỹ năng truyền thông và chăm sóc mắt ban đầu.
 • Hội thảo về chăm sóc mắt cho các nhân viên y tế cộng đồng.

Về cơ sở hạ tầng

 • Trang bị các trang thiết bị y tế cho các phòng khám tại tất cả các tuyến.

Về kiểm soát bệnh

 • Hỗ trợ phẫu thuật đục thuỷ tinh thể cho 400 bệnh nhân nghèo.
 • Khám và phẫu thuật cho 120 trẻ có vấn đề về mắt.
 • Tổ chức chương trình khúc xạ học đường.
 • Tổ chức các hoạt động giáo dục sức khoẻ về mắt.
 • Sản xuất các tài liệu truyền thông về giáo dục sức khoẻ.
 • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thị Giác Thế Giới, các buổi tập huấn, quản lý và đánh giá dự án.

Lịch sử dự án

+ Với mục đích tăng cường công tác chăm sóc mắt hướng tới Tầm nhìn 2020 ủng hộ đề nghị hỗ trợ của Sở Y tế tỉnh Thái Bình và Bệnh viện Mắt tỉnh Hải Dương, Quỹ Fred Hollows với nguồn hỗ trợ tài chính của AUSAID, triển khai thực hiện “DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHĂM SÓC MẮT TOÀN DIỆN VIỆT NAM” tại tỉnh Hải Dương. Các hoạt động của dự án được xác định trong thiết kế này hoàn toàn phù hợp với các mục đích của Tầm nhìn 2020 và Kế hoạch phòng chống mù lòa quốc gia cùng với sự hợp tác và điều phối của Viện Mắt Trung Ương (VMTW) và Bộ Y Tế (BYT). Dự án giải quyết các vấn đề ưu tiên được xác định tại Hội thảo lập kế hoạch chăm sóc mắt quốc gia tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2011. Dự án được đề xuất còn được thiết kế để phù hợp với chiến lược quốc gia của FHFVN (2009-2013) về việc hỗ trợ các Ủy ban phòng chống mù lòa tuyến trung ương và tuyến tỉnh nhằm đạt được các mục tiêu phòng chống mù lòa đã được đề ra, nâng cao độ bao phủ các dịch vụ chăm sóc mắt và cải thiện chất lượng các dịch vụ chăm sóc mắt.

+ Dự án này thực hiện tại sáu huyện của tỉnh Hải Dương gồm Kiến Xương, Tiền Hải, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Hưng Hà và Thái Thụy, trong đó ba huyện Kiến Xương, Tiền Hải và Quỳnh Phụ đã tham gia trong dự án giai đoạn 1 thuộc Chương trình Sáng kiến Phòng chống mù lòa do FHF và AUSAID tài trợ trong hai năm 2010-2011.

+ Thiết kế dự án này được xây dựng với sự phối kết hợp chặt chẽ của Bệnh Viện Mắt tỉnh Thái Bình và Ủy ban phòng chống mù lòa tỉnh Thái Bình thông qua việc phát triển đề án và quá trình đánh giá nhu cầu tại mỗi tỉnh được thực hiện bởi nhân viên FHFVN và đối tác dự án tại địa phương từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2011. Thực tiễn và các bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện dự án giai đoạn trước cũng đã được tham chiếu trong quá trình xây dựng đề án mới. Đề án cấp tỉnh đã được Sở Y tế Thái Bình xây dựng, trình duyệt và cũng thể hiện sự cam kết của phía địa phương đối với dự án thông qua việc cam kết nguồn vốn đối ứng từ nguồn ngân sách y tế của tỉnh. Sự cam kết và hợp tác của đối tác tuyến tỉnh góp phần mang lại nhiều kết quả khả quan cho dự án.

 

Admin (Theo FHF VN)

 

2013-07-29