Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện – Tỉnh Quảng Ngãi

Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện – Tỉnh Quảng Ngãi
Công trình trung tâm mắt Quãng Ngãi được sự tài trợ của FHF. Ảnh: FHF VN

Tên dự án: Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện – Tỉnh Quảng Ngãi.

 

Địa bàn hoạt động: Tỉnh Quảng Ngãi (Bao gồm 2 huyện Sơn Hà và Nghĩa Hành)

 

Thời gian triển khai dự án: 1/1/2012 đến 31/12/2015.

 

Nhà tài trợ: Chương trình hợp tác phi chính phủ của Úc (ANCP).

 

Tổng vốn dự án: 6.449.722.350 VNĐ. Trong đó, FHF hỗ trợ 280.025 đô la Úc (5.863.722.350 VNĐ).

 

Vốn đối ứng từ địa phương: 27.985 đô la Úc (586.000.000 VNĐ)

 

Tổng dân số được hưởng lợi từ dự án: 418.174 người

 

Đối tác triển khai dự án: Trung Tâm mắt Quảng Ngãi và 2 phòng y tế huyện dự án.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Có khoảng 9.000 người mù và khoảng 1.350 ca mù mới phát sinh mỗi năm, trong khi tỉ lệ mổ đục thủy tinh thể của Quãng Ngãi hàng năm là 1.000 ca.

+ Nguồn nhân lực về chăm sóc mắt còn hạn chế. Cả tỉnh chỉ có 12 bác sĩ mắt trong đó có 7 người có thể mổ đục TTT và chỉ có 4 bác sĩ làm việc tại tuyến huyện.

 

Mục tiêu của dự án:

+ Hỗ trợ ngành y tế địa phương nâng cao các dịch vụ chăm sóc mắt và cơ sở hạ tầng nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, chi phí hợp lý và dễ tiếp cận tại tỉnh Quảng Ngãi

 

Các hoạt động nổi bật của dự án:

 1. Các hoạt động nhằm nâng cao số lượng và kỹ năng cho các cơ sở chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến cơ sở nhằm cải thiện phạm vi, chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc mắt.
 2. Các hoạt động xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị cần thiết nhằm củng cố dịch vụ chăm sóc mắt.
 3. Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức chăm sóc mắt và cải thiện khả năng tiếp cận điều trị các nguyên nhân gây mù chính và tổn thương thị lực cho người dân trong tỉnh.
 4. Các hoạt động nhằm vận động chính và hợp tác của đối tác địa phương, nâng cao nhận thức về phòng chống mù lòa như là 1 vấn đế y tế cộng đồng và xây dựng năng lực của đối tác về y tế nhãn khoa.

 

Các kết quả cần đạt được trong năm 2012-2015:

 

Đào tạo nguồn nhân lực

 • Hỗ trợ đào tạo nhân viên chăm sóc mắt cấp tỉnh (2 PTV đục thủy tinh thể, 6 điều dưỡng, 1 KTV khúc xạ, 1 KTV mài lắp kính và những khóa đào tạo khác như đào tạo vi tính, đào tạo giảng viên nguồn, đào tạo bảo trì trang thiết bị).
 • Hỗ trợ đào tạo cán bộ chăm sóc mắt cho huyện Nghĩa Hành và Sơn Hà (1 bác sý chuyện khoa sơ bộ mắt, 2 điều dưỡng mắt và các khóa đào tạo khác như đào tạo giảng viên nguồn về truyền thông và chăm sóc mắt ban đầu).
 • Hỗ trợ đào tạo các nhân viên y tế cộng đồng (gồm y tế xã và công tác viên thôn) về chăm sóc mắt ban đầu. Đào tạo 2 bác sĩ phẫu thuật đục thủy tinh thể.

Xây dựng cơ cở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị

 • Nâng cấp cơ sở chăm sóc mắt tuyến tỉnh/huyện.
 • Cung cấp các trang thiết bịy tế/chăm sóc mắt tuyến tỉnh/2 huyện và 26 xã dự án.
 • Cung cấp hệ thống quản lý thông tin bệnh viện.

Kiểm soát bệnh

 • Khoảng 1.200 bệnh nhân được phẫu thuật đục TTT miễn phí.
 • Khoảng 11.250 học sinh cấp 2 được sàng lọc TKX bởi các giáo viên.
 • Khoảng 20 giáo viên và nhân viên y tế học đường được tập huấn về khám sàng lọc tật khúc xạ.
 • 680 học sinh nghèo có tật khúc xạ được cấp kính miễn phí.
 • Hỗ trợ phẫu thuật miễn phí đặc biệt cho các hộ nghèo (khoảng 162 ca Glocom, mộng và quặm,vv…).
 • Sản xuất 16 pano về chăm sóc mắt.
 • Khoảng 800 ca phẩu thuật đục thủy tinh thể được theo dõi bằng phần mềm CSSS (Hệ thống theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật).

Vận động chính sách

 • Thành lập ban quản lý dự án để đảm bảo hiệu quả chương trình hoạt động.
 • Các hoạt động nhân ngày thị giác thế giới/tầm nhìn 2020.
 • Đào tạo, hội thảo chiến lược được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho đối tác địa phương.
 • Tổ chức hội thảo lập kế hoạch và sơ kết hàng năm.

Các kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2012-2013:

 

Đào tạo nguồn nhân lực

 • Đào tạo 2 phẩu thuật viện mổ đục thủy tinh thể.
 • Đào tạo 4 kỹ thuật viên khúc xạ tuyến tỉnh và tuyến huyện.
 • Đào tạo 3 thành viên BQL về kỹ năng vi tính cơ bản.
 • Đào tạo 2 cán bộ cấp tỉnh về kỹ năng đào tạo.
 • Đào tạo 5 điều dưỡng chuyên khoa mắt.
 • Đào tạo 1 chuyên viên công nghệ thông tin để phụ trách hệ thống phần mềm quản lý thông tin bệnh viện (HIMS).
 • Đào tạo 5 cán bộ tuyển tỉnh và huyện về kỹ năng đào tạo, truyền thông giáo dục sức khỏe và chăm sóc mắt ban đầu.
 • Tập huấn cho 2 cán bộ về bảo dưỡng trang thiết bị.
 • Tập huấn 2 bác sỹ chuyên khoa sơ bộ tại tuyến huyện.
 • Tập huấn cho 72 YTX và 189 YTTB về CSMBĐ, truyền thông giáo dục sức khỏe.
 • Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cho các YTX & YTTB.

Xây dựng cơ cở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị

 • Cung cấp 1 bộ trang thiết bị nhãn khoa, 1 bộ trang thiết bị văn phòng và 1 hệ thống mạng LAN sử dụng HIMS tại tuyến tỉnh.
 • Nâng cấp phòng khúc xạ tại TTM và 2 phòng khám mắt tuyến huyện.
 • Cung cấp 2 bộ trang thiệt bị nhãn khoa cho 2 huyện dự án.
 • Cung cấp 26 bộ chăm sóc mắt ban đầu (gồm túi y tế và bảng thị lực) cho 26 xã dự án.

Kiểm soát bệnh

 • Trung tâm mắt tuyến tỉnh đã khám sàng lọc kiểm tra các bệnh về mắt cho 19.966 bệnh nhân.
 • 850 bệnh nhân nghèo bị đục TTT được hỗ trợ mổ miễn phí.
 • 29 bệnh nhân được theo dõi và điều trị bệnh Glôcôm.
 • Chương trình khúc xạ học đường được triển khai ở các trường cấp 2 trong tỉnh: 12 trường cấp 2 trong tỉnh thực hiện chương trình KXHĐ; 14.921 học sinh cấp 2 được khám sàng lọc về TKX; 22 giáo viên và nhân viên YTHĐ được tập huấn về kiến thức cơ bản sàng lọc TKX; 525 học sinh nghèo bị TKX được cấp kính.
 • 195 bệnh nhân nghèo bị mộng đã được hỗ trợ mổ miễn phí.
 • Sản xuất/cấp phát tài liệu truyền thông: 21 panô được đặt tại các vùng dự án.
 • Phần mềm theo dõi bệnh nhân phẩu thuật đục thủy tinh thể được sử dụng triệt để.

Vận động chính sách

 • 3 Thành viên của Ban quản lý dự án đã tham gia vào hội thảo định hướng và tập huấn quản lý dự án.
 • 2 sự kiện ngày Thị Giác Thể Giới hằng năm được tổ chức tại Quảng Ngãi.
 • Hỗ trợ các hội thảo chiến lược/tập huấn QLDA.
 • Hỗ trợ 4 hội thảo lập kế hoạch và sơ kết hằng năm.
 • Ban quản lý dự án và các thành viên đã tham gia vào các chuyến giám sát tại các huyện dự án, tham gia chủ trì các buổi giao ban được tổ chức hàng quý tại Trung tâm Mắt.

 

Admin (Theo FHF VN)

2015-12-31