Dự án Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Quảng Nam

Dự án Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Quảng Nam
FHF cùng các nhân viên ngân hàng Standard Chartered đến thăm trung tâm y tế Quế Sơn, Quảng Nam. Ảnh: FHF VN.

Tên dự án:  Dự án Phát Triển Chăm Sóc Mắt Toàn Diện tỉnh Quảng Nam.

 

Thời gian triển khai dự án:  1/1/2013 đến 31/12/2015.

 

Nhà tài trợ: Chương trình hợp tác phi chính phủ của Úc (ANCP).

 

Tổng vốn dự án32.895.730.000 VND.

 

Vốn đối ứng từ địa phương: 14.203.830 VND.

 

Tổng dân số được hưởng lợi từ dự án: 1.500.000 người.

 

Đối tác triển khai dự án

+ Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

+ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

+ Các thành viên trung tâm mắt Quảng Nam.

 

Mục tiêu của dự án:

+ Góp phần giảm tỉ lệ mù lòa có thể phòng tránh được và suy giảm thị lực tại Quảng Nam.

Mục đích của dự án:

+ Hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc tăng cường các dịch vụ chăm sóc mắt và cơ sở hạ tầng, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt đầy đủ, dễ dàng và chất lượng cao.

+ Đẩy mạnh các dịch vụ chăm sóc mắt thông qua việc xây dựng Trung Tâm Mắt tỉnh Quảng Nam.

+ Quản lý dự án một cách hiệu quả, đảm bảo nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả của các hoạt động đã đề ra.

 

Hoạt động nổi bật của dự án:

 + Tăng cường cơ sở vật chất chăm sóc mắt thông qua việc xây dựng Trung Tâm Mắt Quảng Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh về mắt của người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Kết quả cần đạt được:

+ Sẽ hỗ trợ xây dựng mới khu phức hợp khám và phòng mổ cho Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Nam.

+ Tăng tỷ lệ cán bộ y tế nhãn khoa trong toàn dân tại tỉnh Quảng Nam.

+ Tăng tỉ lệ mổ đục thuỷ tinh thể trong toàn tỉnh.

+ Tăng tỷ lệ phần trăm học sinh được chẩn đoán có tật khúc xạ đeo kính.

+ Nâng cao nhận thức của cộng đồng về Đục TTT, TKX và CSMBĐ.

 

Kết quả đã đạt được:

+ Trung Tâm Mắt đang được xây dựng. Dự kiến đến cuối tháng 6/2014 sẽ hoàn tất.

+ Ngân sách tiết kiệm sau đấu thầu được sử dụng mua trang thiết bị nhãn khoa (khoảng 1 tỷ đồng), đào tạo 1 bác sĩ chăm sóc mắt ban đầu và 2 điều dưỡng nhãn khoa.

 

Lịch sử dự án:

+ FHF đã thực hiện dự án “Nâng cao năng lực phòng chống mù loà” do ngân hàng Standard Chartered tài trợ, đã cải thiện được khả năng chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh và các cơ sở chăm sóc mắt tại tuyến huyện từ 2004-2007.

+ Dự án thứ 2 “Chăm sóc mắt cộng đồng tại tỉnh Quảng Nam – giai đoạn 2”, cũng do SCB tài trợ từ 2008-2010 đã cải thiện được khả năng chăm sóc mắt của các huyện miền núi: Đại Lộc, Quế Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My.

+ Dự án thứ 3 “Chăm sóc mắt trẻ tại tỉnh Quảng Nam” do USAID tài trợ, đã cải thiện được khả năng chăm sóc mắt trẻ của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam từ 2008-2009.

+ Gần đây nhất, dự án ''Hỗ trợ Chăm sóc Mắt Việt Nam- Úc'' (VAVSP) cũng đang được triển khai thực hiện tại 4 huyện dự án.

 

Admin (Theo FHF VN)

 

2010-12-31