Dự Án Phát Triển Chăm Sóc Mắt Toàn Diện – tỉnh Quảng Bình

 Dự Án Phát Triển Chăm Sóc Mắt Toàn Diện – tỉnh Quảng Bình
Các học viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi tập huấn chăm sóc mắt cộng đồng tại tỉnh Quảng Bình. Ảnh: FHF VN.

 

Tên dự án: Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Quảng Bình.

 

Địa bàn hoạt động: Tỉnh Quảng Bình (các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch và Quảng Ninh).

 

Thời gian triển khai dự án: 1/2013-12/2015.

 

Nhà tài trợ: Chương trình hợp tác các tổ chức phi chính phủ (ANCP).

 

Tổng vốn dự án: 381.580 đô-la Úc.

 

Vốn đối ứng từ địa phương: 38.200 đô la Úc.

 

Tổng số dân được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ địa bàn dự án857.924 người.

 

Đối tác triển khai dự án: Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Quảng Bình.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Quảng Bình đã được nhận các dự án trước đây của FHF nên năng lực chăm sóc mắt phát triển ở mức đủ khả năng thực hiện các dịch vụ chăm sóc mắt cho người dân địa phương. Tuy nhiên, năng lực của các tuyến là không đồng đều, dịch vụ chủ yếu tập trung ở tuyến tỉnh. Nhu cầu chăm sóc mắt của người dân còn khá lớn, đặc biệt là các huyện miền núi.

 

Mục tiêu của dự án:

+ Nâng cao số lượng và kỹ năng cho các cơ sở chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến cơ sở nhằm cải thiện phạm vi, chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc mắt.

+ Củng cố dịch vụ chăm sóc mắt thông qua việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị cần thiết.

+ Nâng cao nhận thức chăm sóc mắt và cải thiện khả năng tiếp cận điều trị các nguyên nhân gây mù chính và tổn thương thị lực cho người dân trong tỉnh.

+ Nâng cao nhận thức về phòng chống mù lòa như là 1 vấn đế y tế cộng đồng và xây dựng năng lực của đối tác về y tế nhãn khoa.

 

 Các hoạt động nổi bật của dự án:

+ Dự án tập trung hỗ trợ phát triển năng lực chăm sóc mắt ở tất cả các tuyến, từ đào tạo BSM với các kỹ năng lâm sàng đến đào tạo các nhân viên hỗ trợ với các kỹ năng truyền thông, TOT.

+ Nâng cấp phòng khám mắt tại các huyện và hỗ trợ các trang thiết bị phù hợp cho các tuyến.

 

Các kết quả cần đạt được trong năm 2012-2015

+ Tuyến tỉnh: đào tạo 1 BSMSB, 1 phẫu thuật viên, 2 BS chuyên sâu về Glaucoma và siêu âm, 1 điều dưỡng mắt, 1 KTV Khúc xạ, 2 tập huấn viên và 1 KTV mài lắp kính.

+ Tuyến huyện: hỗ trợ đào tạo 1 BSMSB, 3 phẫu thuật viên trung phẫu, 3 điều dưỡng mắt và 1 KTV mài lắp kính. .

+ Tuyến xã: đào tạo 160 y tế xã và 615 y tế thôn về CSMBĐ

+ Hỗ trợ các trang thiết bị phù hợp cho tuyến tỉnh, huyện và xã.

+ Tài trợ 1.400 ca mổ miễn phí.

+ Đào tạo cho 102 y tế học đường về KXHĐ tại Quảng Trạch, Bố Trạch và Đồng Hới với 33.400 học sinh được sàng lọc và kiểm tra tật khúc xạ.

+ Nâng cao nhận thức cho người dân bằng nhiều hoạt động truyền thông chăm sóc mắt trực tiếp và gián tiếp qua truyền hình, pano, tờ rơi…

+ Hỗ trợ quản lý dự án, thực hiện các đợt sàng lọc truyền thông vào ngày Thị giác Thế giới.

 

Các kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2012-2013:

Tuyến tỉnh:

 • 2 BS được đào tạo về siêu âm, 5 nhân viên được đào tạo về máy tính, 1 khúc xạ viên và 1 KTV mài lắp kính được đào tạo, 3 tập huấn viên về CSMBĐ được đào tạo, 2 nhân viên được đào tạo về bảo trì trang thiết bị.
 • Trang thiết bị thiết yếu được cung cấp.

+ Tuyến huyện:

 • 1 Bác sĩ Mắt sơ bộ được đào tạo, 2 BS được đào tạo về trung phẫu, 3 điều dưỡng mắt được đào tạo, 6 tập huấn viên CSMBĐ được đào tạo.

 • 3 phòng khám mắt được cải tạo và cung cấp trang thiết bị phù hợp.

+ Tuyến xã:

 • 160 Y tế xã và 615 nhân viên y tế thôn được đào tạo về CSMBĐ, 70 y tế xã và y tế thôn tham dự hội thảo CSM.

 • 79 xã được cung cấp túi y tế và hộp thử thị lực.

+ Kiểm soát bệnh và truyền thông:

 • 728 ca mổ miễn phí được thực hiện.
 • 52 trường được thực hiện KXHĐ với 813 đôi kính được cấp cho học sinh nghèo.
 • 2 thông điệp truyền thông được sản xuất và phát sóng trên truyền hình.
 • 15 đợt khám sàng lọc đã được triển khai.
 • Các tài liệu truyền thông đã được sản xuất và cấp phát đến cơ sở.
 • 800 ca mổ đục TTT được theo dõi bằng CSSS.

Vận động chính sách:

 • 12 chuyến giám sát dự án và các cuộc họp quý được thực hiện trong năm 2012. Các hoạt động tương tự sẽ được thực hiện trong năm 2013.
 • 1 đợt truyền thông, sàng lọc được thực hiện trong ngày Thị giác Thế giới. 

 

 Admin (Theo FHF VN)

 

2013-07-30