Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Ninh Thuận.

Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Ninh Thuận.
Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân Pi Năng Vế, ca mổ được tài trợ bởi FHF. Ảnh: FHF VN

Tên dự án: Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - tỉnh Ninh Thuận.

 

Địa bàn hoạt động: Tỉnh Ninh Thuận (Bao gồm 5 huyện Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước và thành phố Phan Rang)

 

Thời gian triển khai dự án: 1/1/2012 đến 31/12/2015.

 

Nhà tài trợ: Chương trình hợp tác phi chính phủ của Úc (ANCP).

 

Tổng vốn dự án: 6.832.861.153 VNĐ. Trong đó, FHF tài trợ 6.219.987.378 VNĐ.

 

Vốn đối ứng từ địa phương: 612.987.378 VNĐ

 

Tổng dân số được hưởng lợi từ dự án: 478.833 người

 

Đối tác triển khai dự án: Trung Tâm mắt Ninh Thuận và 4 phòng y tế huyện dự án.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Đục thủy tinh thể ở người trên 50 tuổi vẫn là nguyên nhân gây mù hàng đầu ở Ninh Thuận (36,6%).

+ Sự thiếu hụt bác sỹ trầm trọng ở tuyến huyện. Mạng lưới chăm sóc sức khỏe về mắt chưa tương xứng với tình hình địa phương.

 

Mục tiêu của dự án:

+ Mục tiêu của dự án: Hỗ trợ ngành y tế địa phương nâng cao các dịch vụ chăm sóc mắt và cơ sở hạ tầng nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, chi phí hợp lý và dễ tiếp cận tại tỉnh Ninh Thuận.

 

Các hoạt động nổi bật của dự án:

Hoạt động của dự án có 4 nhóm hoạt động chính:

 1. Các hoạt động nhằm nâng cao số lượng và kỹ năng cho các cơ sở chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến cơ sở nhằm cải thiện phạm vi, chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc mắt
 2. Các hoạt động xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị cần thiết nhằm củng cố dịch vụ chăm sóc mắt.
 3. Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức chăm sóc mắt và cải thiện khả năng tiếp cận điều trị các nguyên nhân gây mù chính và tổn thương thị lực cho người dân trong tỉnh
 4. Các hoạt đông nhằm vận động chính và hợp tác của đối tác địa phương, nâng cao nhận thức về phòng chống mù lòa như là 1 vấn đế y tế cộng đồng và xây dựng năng lực của đối tác về y tế nhãn khoa

Các kết quả cần đạt được trong năm 2012-2015

 

+ Phát triển nguồn nhân lực

 • Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chăm sóc mắt cho tỉnh: 1 BSCK sơ bộ, 7 điều dưỡng mắt.
 • 2 cán bộ cấp tỉnh được đào tạo về chăm sóc mắt ban đầu.
 • Hỗ trợ đào tạo cho tuyến huyện: 4 BSCK sơ bộ, 4 bác sỹ trung phẩu mắt, 4 điều dưỡng mắt, 4 giảng viên nguồn về chăm sóc mắt ban đầu.
 • Hỗ trợ tập huấn y tế cộng đồng bao gồm cấp huyện và cấp xã tại 32 xã của 4 huyện bao gồm: 8 khóa tập huấn về chăm sóc mắt ban đầu và kỹ năng truyền thông cho 64 y tế xã, 16 khóa tập huấn về chăm sóc mắt ban đầu và kỹ năng truyền thông cho 188 y tế thôn bản.

+ Phát triển cơ sở hạ tầng

 • Cung cấp các TTB nhãn khoa thiết yếu cho TT chuyên khoa mắt Ninh Thuận để nâng cao dịch vụ chăm sóc của Trung tâm.
 • Hỗ trợ thiết lập mạng LAN/HIMS cho TTCK mắt Ninh Thuận.
 • Cung cấp các TTB nhãn khoa thiết yếu cho 4 bệnh viện huyện để nâng cao dịch vụ chăm sóc mắt tại huyện.
 • Cung cấp túi y tế cho 32 trung tâm y tế xã ở 4 huyện dự án

+ Kiểm soát bệnh và giáo dục sức khoẻ

 • Khám sàng lọc các bệnh về mắt, trong đó có bệnh đục thể thủy tinh và Glocom.
 • Khoảng 1.600 bệnh nhân được phẫu thuật đục TTT miễn phí theo phương pháp đường hầm (SICS).
 • Hỗ trợ phẫu thuật 100 ca mộng miễn phí cho các hộ nghèo.
 • Khoảng 26.000 học sinh cấp 2 tại 34 trường dự án được sàng lọc TKX và khoảng 1.400 học sinh nghèo có tật khúc xạ được cấp kính miễn phí.
 • Khoảng 2.000 ca phẩu thuật đục thủy tinh thể được theo dõi bằng phần mềm CSSS (Hệ thống theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật).
 • Nâng cao nhận thức cộng đồng qua việc thực hiện các chiến dịch về giáo dục sức khỏe mắt (khoảng 20 pano được xây dựng, 400 áp phích và 60.000 tờ rơi được sản xuất và cấp phát trong tỉnh)

+ Vận động và hợp tác

 • Hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho Ban quản lý dự án.
 • Hỗ trợ tổ chức các sự kiện như ngày Thị Giác Thế Giới/Tầm nhìn 2020.
 • Hỗ trợ các tập huấn (tập huấn định hướng, quản lý dự án mắt, bảo trì trang thiết bị, hội thảo nâng cao chất lượng mổ đục thủy tinh thể).
 • Hỗ trợ tổ chức các hội thảo lập kế hoạch để cải thiện chất lượng các hoạt động dự án.

Các kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2012-2013:

 

Phát triển nguồn nhân lực

 • 10 nhân viên tuyến tỉnh đã được đào tạo về công nghệ thông tin.
 • 1 nhân viên tuyến tỉnh đã được đào tạo về mài cắt kính.
 • 9 điều dưỡng tuyến tỉnh được đào tạo thành điều dưỡng nhãn khoa.
 • 7 lượt cán bộ tuyến tỉnh được đào tạo thành tập huấn viên CSMBĐ.
 • 25 cán bộ tuyến tỉnh được tập huấn kỹ năng tư vấn nội viện.
 • 2 cán bộ tuyến tỉnh được tập huấn bảo dưỡng và sử dụng trang thiết bị.
 • 1 bác sĩ đã được đào tạo về phẫu thuật đục thuỷ tinh thể ngoài bao. 
 • 4 bác sĩ huyện được đào tạo thành bác sĩ chuyên khoa Mắt.
 • 4 bác sỹ tuyến huyện được đào tạo phẫu thuật viên mổ mộng. 
 • 5 lượt cán bộ tuyến huyện được đào tạo về kỹ năng tập huấn CSMBĐ.
 • 96 y tế xã được tập huấn chăm sóc mắt ban đầu và kỹ năng truyền thông.
 • 416 y tế thôn/khu phố được tập huấn chăm sóc mắt ban đầu và kỹ năng truyền thông. 
 • Tổ chức hội nghị cộng tác viên cho nhân viên y tế xã và YT thôn bản để chia sẻ các bài học kinh nghiệm.

Phát triển cơ sở hạ tầng 

 • Hỗ trợ cho TTM Ninh Thuận 01 xe cứu thương.
 • 14 dãy ghế ngồi chờ cho bệnh nhân được trang bị tại TTM.
 • Trung tâm mắt Ninh Thuận được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị nhãn khoa cơ bản.
 • Khoa Mắt các BVĐK huyện dự án được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị nhãn khoa cơ bản.
 • Cung cấp 48 bộ chăm sóc mắt ban đầu cho trạm y tế xã.

Kiểm soát bệnh và giáo dục sức khoẻ

 • 850 bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể được hỗ trợ mổ miễn phí.
 • Chương trình KXHĐ được triển khai ở 40 trường cấp 2 và 1.083 học sinh nghèo có tật khúc xạ được cấp kính miễn phí.
 • Tập huấn khúc xạ học đường cho 80 lượt giáo viên thuộc 5 huyện, thành phố.
 • 50 bệnh nhân nghèo được hỗ trợ mổ mộng miễn phí.
 • 3 thông điệp truyền thông trên truyền hình được sản xuất và phát sóng.
 • 25 lần phát sóng trên Đài phát thanh tỉnh các thông điệp về chăm sóc mắt.
 • 45 đợt khám sàng lọc kết hợp với truyền thông được thực hiện.
 • 11 buổi nói chuyện dưới cờ được thực hiện.
 • 1 Hội thi tìm hiểu kiến thức về chăm sóc mắt được thực hiện.
 • 1.500 đĩa DVD, 10.000 tờ rơi, 713 poster, 15 pano và 12.000 quạt nhựa về đục thủy tinh thể và khúc xạ được sản xuất và cung cấp cho các huyện dự án.

Vận động và hợp tác

 • 11 đợt giám sát hoạt động dự án và 6 buổi giao ban quý với các huyện dự án được thực hiện.
 • 2 đợt truyền thông hưởng ứng ngày TGTG được hỗ trợ.
 • Tổ chức 1 chuyên tham quan học tập cho thành viên BQLDA, 1 hội thảo lập kế hoạch năm 2014-2015 và 2 Hội thảo tổng kết năm.
 • (Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa SYT Ninh Thuận và Quỹ Fred Hollows

Admin (Theo FHF VN)

2013-07-30