Dự án Phát Triển Chăm Sóc Mắt Toàn Diện – Tỉnh Ninh Bình

Dự án Phát Triển Chăm Sóc Mắt Toàn Diện – Tỉnh Ninh Bình
Phối cảnh 3D khu nhà phẫu thuật - Bệnh Viện Mắt Ninh Bình - Ảnh: FHF VN

Tên dự án: Dự Án Phát Triển Chăm Sóc Mắt Toàn Diện – Tỉnh Ninh Bình.

 

Địa bàn hoạt động: Huyện Yên Mổ, Gia Viên, Kim Sơn và Thành phố Ninh Bình.

 

Thời gian triển khai dự án: 1/1/2012 đến 31/12/2015.

 

Nhà tài trợ: Quỹ Fred Hollows.

 

Tổng vốn dự án: 700.310 đô la Úc (14.664.491.060 VNĐ). Trong đó FHF tài trợ 555.782 đô la Úc (11.638.075.080 VNĐ).

 

Vốn đối ứng từ địa phương: 144.528 đô la Úc.

 

Tổng số dân được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ địa bàn dự án: 906.900 người.

 

Đối tác triển khai dự án: Sở Y tế Ninh Bình.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Tỉnh Ninh Bình luôn có các khoá đào tạo dành cho các cán bộ chăm sóc mắt nhưng hầu hết không được tổ chức hàng năm. Điều này khiến cho các cán bộ y tế chưa phát huy hết khả năng của mình trong việc khám và chữa bệnh cho người dân.

 

Mục tiêu của dự án:

+ Góp phần giảm thiểu số người bị mù có thể phòng tránh được và tổn thương thị lực tại Việt Nam.

+ Hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc cải thiện các dịch vụ chăm sóc mắt và cơ sở hạ tầng, đảm bảo cho mọi người dân của tỉnh Ninh Bình được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao, toàn diện. 

 

Các hoạt động nổi bật của dự án:

+ Nâng cao số lượng và kỹ năng cho các cơ sở chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến cơ sở nhằm cải thiện phạm vi, chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc mắt.

+ Củng cố dịch vụ chăm sóc mắt thông qua việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị cần thiết.

+ Nâng cao nhận thức chăm sóc mắt và cải thiện khả năng tiếp cận điều trị các nguyên nhân gây mù chính và tổn thương thị lực cho người dân trong tỉnh.

+ Nâng cao nhận thức về phòng chống mù lòa như là 1 vấn đế y tế cộng đồng và xây dựng năng lực của đối tác về y tế nhãn khoa.

+ Quản lý chương trình hiệu quả để đảm báo sự cải thiện liên tục và triển khai hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

 

Các kết quả cần đạt được trong năm 2012-2014

+ Đào tạo 5 bác sĩ mắt ban đầu.

+ Đào tạo 1 bác sĩ mắt cấp 1.

+ Đào tạo 4 nhân viên tuyến tỉnh về tật khúc xạ.

+ Đào tạo 1 khúc xạ viên.

+ Đào tạo 2 nhân viên tuyến tỉnh về hỗ trợ phẫu thuật.

+ Đào tạo 2 bác sĩ chăm sóc mắt tuyến tỉnh về chăm sóc mắt ban đầu.

+ Đào tạo 3 nhân viên tuyến tỉnh về kỹ năng sử dụng và bảo trì các trang thiết bị.

+ Đào tạo 4 y tá về mắt.

+ Đào tạo 4 nhân viên về các kỹ năng giáo dục sức khoẻ về mắt.

+ Đào tạo 95 nhân viên y tế cộng đồng về kỹ năng truyền thông và chăm sóc mắt ban đầu.

+ Đào tạo 1.059 nhân viên y tế thôn bản về kỹ năng truyền thông và chăm sóc mắt ban đầu.

+ Tổ chức 3 buổi hội thảo cho các nhân viên tế cộng đồng và nhân viên y tế thôn bản.

+ Tăng 20% số lượng bệnh nhân đến các phòng khám mắt tại tất cả các cấp (tỉnh, huyện, xã).

+ Xây dựng 1 công trình chăm sóc mắt chất lượng cao.

+ Các cơ sở tuyến tỉnh được trang bị các thiết bị y tế và dịch vụ về tật khúc xạ. 

+ 4 cơ sở tuyến huyện nhận được các trang thiết bị cơ bản.

+ 95 trạm y tế xã nhận được các trang thiết bị cơ bản.

+ 400 bệnh nhân được hỗ trợ phẫu thuật đục thuỷ tinh thể.

+ Học sinh tại 760 lớp học được khám sàng lọc tật khúc xạ.

+ 103 trường học tại các địa bàn dự án nhận được các dịch vụ về tật khúc xạ.

+ 103 giáo viên và nhân viên y tế trường học được đào tạo về tật khúc xạ. 

 

Các kết quả nổi bật đã đạt được:

+ 2 bác sĩ mắt ban đầu đã được đào tạo.

+ 6 y tá mắt đã được đào tạo.

+ 997 nhân viên y tế thôn bản đã được đào tạo về chăm sóc mắt ban đầu.

+ 86 nhân viên y tế tại các phòng khám xã được đào tạo về chăm sóc mắt ban đầu.

+ 1 phòng mổ và khu hỗ trợ kỹ thuật đã hoàn thành vào tháng 2.2014.

 

 

Admin (Theo FHF VN)

2015-12-31