Dự án phát triển mô hình chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Lâm Đồng

Dự án phát triển mô hình chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Lâm Đồng
Niềm vui của bà Nhài khi nhìn thấy ánh sáng trở lại và cùng ăn cơm với các con của mình - Ảnh: FHF VN.

Tên dự án: Dự án phát triển mô hình chăm sóc mắt toàn diện Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng.

 

Địa bàn hoạt động: TP. Đà Lạt và 03 huyện: Di Linh, Đơn Dương và Đạ Tẻh.

 

Thời gian triển khai dự án: 01/01/2013 đến 31/12/2016.

 

Nhà tài trợ: Ngân hàng Standard Chartered.

 

Tổng vốn dự án: 5.495.794.400 đồng . Trong đó FHF hỗ trợ 4.991.794.400 đồng.

 

Vốn đối ứng từ địa phương504.000.000 đồng.

 

Tổng số dân được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ địa bàn dự án1.189.325 người (dân số Lâm Đồng).

 

Đối tác triển khai dự án: Trung tâm PCBXH Lâm Đồng.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Tỷ lệ mù hai mắt tại Lâm Đồng là 7,04%, cao hơn tỷ lệ trung bình cả nước hiện tại chỉ 5,35%.

+ Nguyên nhân chính gây mù lòa tại đây là do bệnh đục thủy tinh thể chiếm tới 71,4%, tương đương với 6.783 ca. Tiếp theo là bệnh lý bán phần sau chiếm 7,8%, sẹo giác mạc với 3,9%, biến chứng sau phẫu thuật chiếm 3,9% và glôcôm chiếm 2,6%. Phần lớn người bệnh sống ở vùng nông thôn, đi lại khó khăn do địa lý đồi núi hiểm trở.

+ Tuy nhiên, tại TT PCBXH Lâm Đồng, cơ quan đầu ngành về chăm sóc mắt tại địa phương, lại không có bác sĩ phẫu thuật đục thủy tinh thể nào. Khoa mắt tại đây hầu như không hoạt động vì thiếu thiết bị và kinh phí đào tạo.

 

Mục tiêu của dự án:

+ Góp phần giảm thiểu số người bị mù có khả năng tránh được và tổn thương thị lực tại Lâm Đồng.

 

Các hoạt động nổi bật của dự án:

+ Nâng cao số lượng và kỹ năng cho các cơ sở chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến cơ sở nhằm cải thiện phạm vi, chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc mắt.

+ Củng cố dịch vụ chăm sóc mắt thông qua việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị cần thiết.

+ Nâng cao nhận thức chăm sóc mắt và cải thiện khả năng tiếp cận điều trị các nguyên nhân gây mù chính và tổn thương thị lực cho người dân trong tỉnh

+ Nâng cao nhận thức về phòng chống mù lòa như là 1 vấn đề y tế cộng đồng và xây dựng năng lực của đối tác về y tế nhãn khoa.

+ Quản lý chương trình hiệu quả để đảm bảo sự cải thiện liên tục và triển khai hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

 

Các kết quả cần đạt được:

+ Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nhãn khoa cho tuyến tỉnh: 1 phẫu thuật viên về đục thủy tinh thể, 1 khúc xạ viên, 2 điều dưỡng nhãn khoa, 02 cán bộ tập huấn giảng viên nguồn về kỹ năng tập huấn, 02 cán bộ truyền thông cộng đồng và tư vấn bệnh nhân.

+ Hỗ trợ đào tạo nhân lực nhãn khoa cho 3 huyện dự án: 2 bác sĩ CKSB, 3 điều dưỡng nhãn khoa, 3 cán bộ về truyền thông cộng đồng và 3 cán bộ về kỹ năng giảng dạy chủ động, 72 lượt giáo viên được đào tạo về khám sàng lọc tật khúc xạ trong trường học.

+ Hỗ trợ đào tạo nhân viên y tế cộng đồng (xã và thôn) của 3 huyện dự án ở tỉnh Lâm Đồng: tổ chức tập huấn và tập huấn lại về CSMBĐ cho 160 lượt nhân viên y tế xã, tập huấn và tập huấn lại về kỹ năng phát hiện và chuyển tuyến bệnh nhân mắt cho 780 lượt y tế thôn bản. Tổ chức 02 Hội nghị y tế thôn bản.

+ Cung cấp trang thiết bị nhãn khoa cần thiết và giường bệnh (để có tối thiểu 20 giường lưu bệnh nhân sau phẫu thuật) cho TTPCBXH Lâm Đồng nhằm cải thiện dịch vụ CSM. Tổng giá trị TTB là 80.115 USD

+ Cung cấp trang thiết bị nhãn khoa cần thiết cho 3 bệnh viện huyện dự án (Đơn Dương, Di Linh và Đạ Tẻh) nhằm cải thiện dịch vụ CSM. Tổng giá trị TTB là 19.436 USD.

+ Cung cấp bộ CSMBĐ cho 40 TYT xã ở 3 huyện dự án trong các năm đầu.

+ Hỗ trợ 900 ca mổ đục thủy tinh thể (phương pháp mổ ngoài bao) cho bệnh nhân nghèo và các nhóm dễ tổn thương trong 4 năm.

+ Hỗ trợ khám sàng lọc thị lực cho 36.000 học sinh cấp 2 của các huyện dự án và cấp kính cho 450 học sinh nghèo mắc tật khúc xạ.

+ Hỗ trợ điều trị 300 ca mộng cho những bệnh nhân nghèo không có khả năng chi trả cho việc điều trị.

+ Nâng cao nhận thức của cộng đồng về CSM thông qua các chiến dịch truyền thông giáo dục sức khỏe: phát thông điệp truyền thông 2.400 lần trên radio, thực hiện 90 đợt truyền thông kết hợp khám sàng lọc tại xã, xây dựng 02 thông điệp truyền hình, 02 thông điệp truyền thanh về chăm sóc mắt...

+ Nâng cao nhận thức của cộng đồng về CSM thông qua các tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe (9 pano, 150 đĩa phát thanh, 400 poster và 80.000 tờ rơi được sản xuất và cấp phát trong tỉnh)

+ Hỗ trợ BQLDA giám sát hoạt động dự án hàng quý.

+ Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Thị Giác Thế Giới hàng năm.

+ Hỗ trợ các hội thảo/tập huấn về chủ trương/chiến lược y tế nhãn khoa nhằm nâng cao năng lực quản lý của BQL dự án.

+ Hỗ trợ tổ chức hội thảo lập kế hoạch hằng năm trong tỉnh để nâng cao hiệu quả của các hoạt động dự án.

 

Các kết quả nổi bật đã đạt được:

+ Phát triển nguồn nhân lực

 • 01 bác sĩ được đào tạo cầm tay chỉ việc phẫu thuật đục thủy tinh thể.
 • 01 cán bộ được đào tạo thành khúc xạ viên.
 • 01 cán bộ được đào tạo thành y sĩ nhãn khoa.
 • 05 lượt cán bộ hoàn thành lớp tập huấn giảng viên nguồn chăm sóc mắt ban đầu và kỹ năng truyền thông cộng đồng.
 • 01 bác sĩ tuyến huyện được đào tạo thành bác sĩ mắt sơ bộ.
 • 02 cán bộ tuyến huyện được đào tạo thành y sĩ nhãn khoa.
 • 01 cán bộ tuyến huyện được đào tạo thành điều dưỡng nhãn khoa.
 • 06 lượt cán bộ hoàn thành lớp tập huấn giảng viên nguồn chăm sóc mắt ban đầu và kỹ năng truyền thông cộng đồng.
 • 90 cán bộ tuyến xã được tập huấn về kỹ năng khám sàng lọc bệnh mắt.

+ Phát triển cơ sở hạ tầng

 • Tổng kinh phí trang thiết bị nhãn khoa được cấp cho khoa mắt trị giá 1.087.337.645 VNĐ.
 • Tổng kinh phí trang thiết bị khác (gồm thiết bị văn phòng, giường bệnh…) cấp cho khoa mắt là 45.670.000 VNĐ.
 • Tổng kinh phí trang thiết bị nhãn khoa được cấp cho các huyện dự án trị giá 266.831.131 VNĐ.

+ Kiểm soát bệnh và Giáo dục sức khỏe

 • 83 ca phẫu thuật đục TTT miễn phí được thực hiện bởi bác sĩ của TT PCBXH Lâm Đồng.
 • 50 bệnh nhân mộng được phẫu thuật miễn phí.
 • Thực hiện 11 đợt truyền thông kết hợp khám sàng lọc.
 • Dựng 13 pano tuyên truyền về bệnh đục thủy tinh thể.
 • Sản xuất và phân phối 200 poster các bệnh mắt thông thường, 200 poster đục thủy tinh thể, 10.000 tờ rơi về bệnh đục TTT, 10.000 tờ rơi về chăm sóc mắt ban đầu, 250 sổ tay chăm sóc mắt, 71 đĩa phát thanh radio cấp về tuyến xã.

 + Vận Động và Hợp tác

 • BQLDA thực hiện được 2 đợt giám sát các hoạt động dự án.
 • Đã triển khai các hoạt động liên quan đến ngày thị giác thế giới.
 • Đã tổ chức họp tổng kết 6 tháng và lập kế hoạch 2014.
 • Đã tổ chức hội thảo tổng kết năm đầu dự án.

 

Admin (Theo FHF VN)

2013-10-07