Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Thừa Thiên Huế
Các đại biểu cắt băng khánh thành Bệnh viện Mắt Huế - Ảnh: FHF VN

 

Tên dự án: Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Địa bàn hoạt động: Tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Thời gian triển khai dự án: 02/2013 đến 12/2015.

 

Nhà tài trợ: Chương trình hợp tác các tổ chức phi chính phủ (ANCP).

 

Tổng vốn dự án111.668 đô-la Mỹ.

 

Vốn đối ứng từ địa phương: 11.700 đô la Mỹ.

 

Tổng số dân được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ địa bàn dự án1.115.523 người 

 

Đối tác triển khai dự án:  Bệnh viện Mắt Huế.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ FHF đã từng có các dự án chăm sóc mắt tại Huế trước dự án này. Hiện tại trình độ bác sĩ mắt và đội ngũ hỗ trợ là tương đối toàn diện với cơ sở vật chất đảm bảo cho các dịch vụ chăm sóc mắt thiết yếu. Dự án sẽ tiếp tục tài trợ các hoạt động chăm sóc mắt tại cộng đồng để giúp người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt tốt hơn.

 

Mục tiêu của dự án:

+ Nâng cao số lượng và kỹ năng cho các cơ sở chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến cơ sở nhằm cải thiện phạm vi, chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc mắt.

+ Củng cố dịch vụ chăm sóc mắt thông qua việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị cần thiết.

+ Nâng cao nhận thức chăm sóc mắt và cải thiện khả năng tiếp cận điều trị các nguyên nhân gây mù chính và tổn thương thị lực cho người dân trong tỉnh.

+ Nâng cao nhận thức về phòng chống mù lòa như là 1 vấn đế y tế cộng đồng và xây dựng năng lực của đối tác về y tế nhãn khoa.

 

Các hoạt động nổi bật của dự án:

+ Hỗ trợ các đào tạo nâng cao năng lực chăm sóc mắt cho tuyến tỉnh và 3 huyện dự án.

+ Hỗ trợ tập huấn chăm sóc mắt cộng đồng ở 15 xã và 100 thôn trong vùng dự án.

+ Cải tạo phòng khám mắt tại TTYT huyện Nam Đông.

+ Cung cấp các trang thiết bị thiết yếu cho TTYT Nam Đông.

+ Cung cấp bộ dụng cụ chăm sóc mắt ban đầu cho các xã của huyện Nam Đông.

+ Hỗ trợ mổ miễn phí.

+ Hỗ trợ chương trình khúc xạ học đường và cấp kính miễn phí cho học sinh nghèo.

+ Nâng cao nhận thức cho cộng đồng thông qua các chiến dịch truyền thông chăm sóc mắt.

+ Ứng dụng CSSS vào giám sát chất lượng sau mổ.

+ Hỗ trợ các hoạt động quản lý dự án: họp lập kế hoạch, giám sát dự án, các hoạt động ngày thị giác thế giới.

 

Các kết quả cần đạt được trong năm 2012-2015

+ 1 Bác sĩ được đào tạo về Võng mạc tiểu đường, 4 bác sĩ được đào tạo về Glaucoma, 2 bác sĩ được đào tạo thành giảng viên nguồn tập huấn CSMBĐ

+ Một BSM sơ bộ được đào tạo cho Nam Đông, 1 khúc xạ viên cho Phú Lộc được đào tạo, một phụ mổ và nhân viên tuyến huyện được đào tạo thành giảng viên CSMBĐ.

+ 1 tập huấn về CSMBĐ và kỹ năng truyền thông cho cộng đồng được thực hiện cho 32 y tế xã.

+ 4 tập huấn về phát hiện và chuyển tuyến với đục thủy tinh thể được thực hiện cho 100 y tế thôn.

+ Một phòng khám tại Nam Đông được cải tạo.

+ Các trang thiết bị thiết yếu cho phòng khám mắt được tài trợ cho TTYT huyện Nam Đông.

+ Hỗ trợ mổ miễn phí cho 1.500 trường hợp đục TTT thuộc diện nghèo.

+ Thực hiện chương trình khúc xạ học đường tại 34 trường phổ thong với 19.056 học sinh được khám sàng lọc, 414 đôi kính được cấp miễn phí.

+ 2 thông điệp truyền thông và 4 chương trình truyền thông chăm sóc mắt được phát trên TV địa phương, 10 pano về chăm sóc mắt, 50 poster và 30.000 tờ rơi sẽ được sản xuất cấp phát.

 

Các kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2012-2013:

+ 1 Bác sĩ được đào tạo về Võng mạc tiểu đường, 2 bác sĩ được đào tạo về Glaucoma, 2 bác sĩ được đào tạo thành giảng viên nguồn tập huấn CSMBĐ

+ 1 BSM sơ bộ được đào tạo cho Nam Đông, 1 khúc xạ viên cho Phú Lộc được đào tạo, 4 nhân viên tuyến huyện được đào tạo thành giảng viên CSMBĐ.

+ 1 tập huấn về CSMBĐ và kỹ năng truyền thông cho cộng đồng được thực hiện cho 32 y tế xã.

+ 4 tập huấn về phát hiện và chuyển tuyến với đục thủy tinh thể được thực hiện cho 100 y tế thôn.

+ 1 phòng khám tại Nam Đông được cải tạo.

+ Các trang thiết bị thiết yếu cho phòng khám mắt được tài trợ cho TTYT huyện Nam Đông

+ Hỗ trợ mổ miễn phí cho trên 100 trường hợp đục TTT thuộc diện nghèo.

+ Thực hiện chương trình khúc xạ học đường tại 18 trường phổ thong với 8,000 học sinh được khám sàng lọc, 210 đôi kính được cấp miễn phí.

+ 2 thông điệp truyền thông và 2 chương trình truyền thông chăm sóc mắt được phát trên TV địa phương, 5 pano về chăm sóc mắt đã được thực hiện.

 

 Admin (Theo FHF VN)

 

2013-07-30