Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Hòa Bình.

Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Hòa Bình.
Niềm vui của cụ Pằm (80 tuổi, áo xanh) sau khi được phẫu thuật mắt thành công với sự tài trợ của FHF. Ảnh: Linh Giang - FHF VN.

Tên dự án:  Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Hòa Bình.

 

Địa bàn hoạt động: Huyện Tân Lạc và Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình

 

Thời gian triển khai dự án:  1/1/2012 đến 31/12/2015.

 

Nhà tài trợ: Chương trình hợp tác các tổ chức phi chính phủ (ANCP).

 

Tổng vốn dự án:  271.834 đô la Úc (5.692.222.580 VNĐ). Trong đó, FHF hỗ trợ 258.463 đô la Úc (5.412.222.580 VNĐ).

 

Vốn đối ứng từ địa phương70.000.000 VNĐ

 

Tổng số dân được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ địa bàn dự án: 835.000 người.

 

Đối tác triển khai dự án: Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Hoà Bình, Sở Y tế tỉnh Hoà Bình.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Trang thiết bị cung cấp cho các cơ sở y tế và nguồn nhân lực còn rất hạn chế.

+ Số ca mù tồn đọng còn cao 3.668 người, trong đó số ca đục thủy tinh thể là 2.421 người.

+ Chỉ số CSR (chỉ số mổ đục thủy tinh thể trên một triệu dân mỗi năm) là 718, thấp hơn nhiều lần so với yêu cầu của WHO là 2500.

+ 11/11 huyện chưa có y, bác sỹ chuyên khoa mắt do vậy hiện tại công tác chăm sóc mắt tại tuyến huyện chỉ dựa vào sự hỗ thợ của tuyến tỉnh.

 

Mục tiêu của dự án

+ Góp phần giảm thiểu số người bị mù có khả năng tránh được và tổn thương thị lực tại Việt Nam.

+ Nâng cao số lượng và kỹ năng cho các cơ sở chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến cơ sở nhằm cải thiện phạm vi, chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc mắt.
+ Củng cố cơ sở hạ tầng chăm sóc mắt thông qua việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị phục vụ các dịch vụ chăm sóc mắt.

+ Nâng cao nhận thức chăm sóc mắt và cải thiện khả năng tiếp cận điều trị các nguyên nhân gây mù chính và tổn thương thị lực cho người dân trong tỉnh.

+ Nâng cao nhận thức về phòng chống mù lòa như là 1 vấn đế y tế cộng đồng và xây dựng năng lực của đối tác về y tế nhãn khoa.

 

Các hoạt động nổi bật của dự án:

+ Đào tạo 1 phẫu thuật viên, 4 điều dưỡng, 2 bác sĩ về chăm sóc mắt ban đầu, 3 nhân viên bảo dưỡng thiết bị nhãn khoa tuyến tỉnh.

+ Đào tạo 2 bác sĩ mắt, 4 điều dưỡng, 2 nhân viên về truyền thông giáo dục sức khoẻ, 3 nhân viên bảo dưỡng thiết bị nhãn khoa tuyến huyện.

+ Đào tạo 106 nhân viên của 53 trạm y tế xã và 615 cộng tác viên thôn bản của 53 xã về chăm sóc mắt ban đầu ở tuyến xã.

+ Sửa chữa khu phòng mổ ở TTPCBXH tỉnh Hòa Bình.

+ Cung cấp các trang thiết bị nhãn khoa cơ bản cho tuyến tỉnh, huyện và xã.

+ Hỗ trợ mạng LAN/HIMS tại tuyến tỉnh.

 

Các kết quả cần đạt được trong năm 2012-2015:

+ Sẽ cải tạo, nâng cấp phòng mổ tại Trung Tâm Phòng Chống Bệnh Xã Hội tỉnh Hòa Bình.

+ Sẽ xây dựng 2 phòng khám mắt tại 2 BVĐK huyện dự án là Tân Lạc và Lạc Sơn. Hai phòng khám này có thể đảm đương được việc hướng dẫn, phát triển màng lưới CSMBĐ tuyến cơ sở và làm được các thủ thuật tiểu phẫu và trung phẫu. 

+ Sẽ khám sàng lọc tật khúc xạ cho 4.435 học sinh tại 17 trường THCS và cấp kính cho 250 em học sinh mắc tật khúc xạ.

+ Sẽ hỗ trợ 800 ca mổ ĐTTT cho người mù nghèo và nhóm người dễ bị tổn thương.

+ Sẽ đào tạo 2 điều dưỡng chuyên khoa Mắt và 1 bác sỹ chuyên khoa định hướng tại BVMTU.

+ Sẽ truyền thông giáo dục sức khỏe thông qua tất cả các kênh truyền thông, chú trọng truyền thông trực tiếp.

 

Các kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2012-2013:

+ Mạng lưới chăm sóc mắt đã được thiết lập và hoạt động hiệu quả.

+ Các dịch vụ chăm sóc mắt tại Bệnh viện Đa khoa Tân Lạc đã được triển khai vào cuối năm 2013.

+ 2 bác sĩ mắt đã được đào tạo.

+ 2 y tá mắt tại 2 huyện dự án đã được đào tạo.

+ 660 cán bộ y tế xã đã được đào tạo về chăm sóc mắt ban đầu.

+ 103 nhân viên y tế đã được đào tạo về chăm sóc mắt ban đầu.

+ 1 phòng mổ đã được nâng cấp cải tạo.

 

Admin (Theo FHF VN)

2015-12-31