Dự án phòng chống mù lòa trẻ em khu vực thành thị tại thành phố Hồ Chí Minh

 Dự án phòng chống mù lòa trẻ em khu vực thành thị  tại thành phố Hồ Chí Minh
Quang cảnh cuộc thi tìm hiểu sức khỏe mắt dành cho học sinh trung học được FHF tài trợ năm 2011. Ảnh: FHF VN.

Tên dự án: Dự án phòng chống mù lòa cho trẻ em khu vực thành thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thời gian triển khai dự án: 01/01/2010 đến 31/12/2012.

 

Tổng vốn dự án: 213.033 Đô-la Mỹ. 

 

Vốn đối ứng từ địa phương20.273 Đô la Mỹ.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Theo kết quả của khảo sát được thực hiện bởi Viện khoa học và Giáo dục Việt Nam về tật khúc xạ học đường (tháng 12 năm 2008) cho thấy tỷ lệ tật khúc xạ đang tăng cao ở học sinh tại tất cả các cấp học bao gồm ở học sinh cấp I (18,67%), cấp II (23,47%) và cấp III (32,68%). Khảo sát này còn ghi nhận tỷ lệ tật khúc xạ phát sinh ở học sinh tại khu vực thành thị là 26,14% so với 14,44% ở khu vực nông thôn.

+ Ngoài ra, trong các khảo sát khác trong năm 2008 do bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên 10.000 học sinh cấp III ở thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy nhiều học sinh mắc tật khúc xạ không đeo kính hoặc những kính được cấp đã không được chỉnh kính một cách thường quy.   


Các kết quả nổi bật đã đạt được:

+ Khoảng 110.000 trẻ em hàng năm được khám và tư vấn về tật khúc xạ sẽ thoát được nguy cơ bị tổn thương thị lực.

+ Khoảng 6.000 trẻ em được khám và cấp kính điều chỉnh tật khúc xạ.

+ 06 bác sỹ tuyến huyện được tập huấn về khám tật khúc xạ.

+ 136 y tế học đường tại 6 huyện dự án được tập huấn về khám tật khúc xạ.

+ 1.651 giáo viên/y tế học đường của 68 trường cấp 2 và các huyện dự án được tập huấn về kiến thức và kỹ năng khám tật khúc xạ.

 

Admin (Theo FHF VN)

 

2012-12-31