Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện tỉnh Hải Dương

Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện tỉnh Hải Dương
Ông Phạm Quốc Ánh, Giám đốc chương trình FHF cùng đại diện Bệnh viện chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: FHF VN.

Tên dự án: Dự án Phát triển chăm sóc mắt toàn diện Việt Nam - tỉnh Hải Dương.

 

Địa bàn hoạt động: Huyện Ninh Giang, Thanh Miện và Chí Linh - Tỉnh Hải Dương.

 

Thời gian triển khai dự án: 1/1/2012 đến 31/12/2015.

 

Nhà tài trợ: Quỹ Fred Hollows.

 

Tổng vốn dự án: 646.427 đô la Úc (8.233.071.720 VNĐ). 

 

Vốn đối ứng từ địa phương57.370 đô la Úc (1.200.000.000 VNĐ).

 

Tổng số dân được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ địa bàn dự án: 1.735.700 người.

 

Đối tác triển khai dự án: Bệnh viện Mắt và Da liễu tỉnh Hải Dương (trước đây là TTPCBXH tỉnh Hải Dương).

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Trong những năm gần đây, mặc dù Bộ Y tế Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế Giới và các tổ chức phi chính phủ khác đã có những nỗ lực tích cực trong việc phòng chống mù lòa và phục hồi thị lực cho nhân dân Việt Nam, tỷ lệ mù lòa và giảm thị lực vẫn còn là một vấn đề đáng quan tâm nhất trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cụ thể là tỷ lệ đục thủy tinh thể tồn đọng còn khá cao (3,1% số người độ tuổi trên 50) theo báo cáo đánh giá RAAB do VMTW thực hiện năm 2007. Nguyên nhân chính dẫn đến mù lòa tại Việt Nam bao gồm đục thủy tinh thể (66,1%), các bệnh bán phần sau (6%) và các bệnh giác mạc (5,7%).

 

+ Với sự hỗ trợ của FHF trong giai đoạn hai năm 2010-2011 và nỗ lực của tất cả các bên tham gia các cấp tại địa phương năng lực chăm sóc mắt đã được tăng cường đáng kể. Tuy nhiên, đợt đánh giá nhanh nhu cầu để xây dựng dự án này cho thấy số mù tồn đọng trong khoảng từ 8.500 đến 10.000 trong đó mù do đục thủy tinh thể chiếm 6.000-6.500, và mù phát sinh là 1.700. Chỉ số CSR của tỉnh năm 2010 là 1,482.

 

Mục tiêu của dự án:

+ Mục tiêu chung: Góp phần giảm thiểu số người bị mù có khả năng tránh được và tổn thương thị lực tại Việt Nam.

+ Mục đích của dự án: Hỗ trợ ngành y tế địa phương nâng cao các dịch vụ chăm sóc mắt và cơ sở hạ tầng nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, chi phí hợp lý và dễ tiếp cận tại tỉnh Hà Giang

+ Mục tiêu dự án:

 • Mục tiêu 1: Nâng cao số lượng và kỹ năng cho các cơ sở chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến cơ sở nhằm cải thiện phạm vi, chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc mắt.
 • Mục tiêu 2: Củng cố dịch vụ chăm sóc mắt thông qua việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị cần thiết.
 • Mục tiêu 3: Nâng cao nhận thức chăm sóc mắt và cải thiện khả năng tiếp cận điều trị các nguyên nhân gây mù chính và tổn thương thị lực cho người dân trong tỉnh
 • Mục tiêu 4: Nâng cao nhận thức về phòng chống mù lòa như là 1 vấn đế y tế cộng đồng và xây dựng năng lực của đối tác về y tế nhãn khoa.
 • Mục tiêu 5: Quản lý chương trình hiệu quả để đảm báo sự cải thiện liên tục và triển khai hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

Các hoạt động nổi bật của dự án:

Về nguồn nhân lực

+ Tuyến tỉnh:

 • Đào tạo 2 bác sĩ mắt ban đầu.
 • Đào tạo 2 bác sĩ phẫu thuật đục thuỷ tinh thể.
 • Đào tạo 2 bác sĩ nhi.
 • Đào tạo 3 khúc xạ viên và 2 cắt kính viên.
 • Đào tạo 2 giảng viên nguồn chăm sóc mắt ban đầu và kỹ năng truyền thông.
 • Đào tạo 3 nhân viên viên về việc sử dụng và bảo trì các trang thiết bị.

+ Tuyến huyện:

 • Đào tạo 5 bác sĩ mắt ban đầu.
 • Đào tạo 3 khúc xạ viên.
 • Đào tạo 3 y tá nhãn khoa.
 • Đào tạo 6 giảng viên nguồn chăm sóc mắt ban đầu và kỹ năng truyền thông.

+ Tuyến xã:

 • Đào tạo 134 nhân viên y tế cộng đồng về kỹ năng truyền thông và chăm sóc mắt ban đầu.
 • Đào tạo 142 nhân viên y tế thôn bản về kỹ năng truyền thông và chăm sóc mắt ban đầu.
 • Hội thảo về chăm sóc mắt cho các nhân viên y tế cộng đồng.

Về cơ sở hạ tầng

 • Trang bị các trang thiết bị y tế cho các phòng khám tại tất cả các tuyến.

Về kiểm soát bệnh

 • Hỗ trợ phẫu thuật đục thuỷ tinh thể cho 800 bệnh nhân nghèo.
 • Tổ chức chương trình khúc xạ học đường.
 • Tổ chức các hoạt động giáo dục sức khoẻ về mắt.
 • Sản xuất các tài liệu truyền thông về giáo dục sức khoẻ.
 • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thị Giác Thế Giới, các buổi tập huấn, quản lý và đánh giá dự án.

Lịch sử dự án:

+ Với mục đích tăng cường công tác chăm sóc mắt hướng tới Tầm nhìn 2020 ủng hộ đề nghị hỗ trợ của Sở Y tế tỉnh Hải Dương và Trung tâm Phòng chống Bệnh Xã hội tỉnh Hải Dương, Quỹ Fred Hollows với nguồn hỗ trợ tài chính của AUSAID, triển khai thực hiện “DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHĂM SÓC MẮT TOÀN DIỆN VIỆT NAM” tại tỉnh Hải Dương. Các hoạt động của dự án được xác định trong thiết kế này hoàn toàn phù hợp với các mục đích của Tầm nhìn 2020 và Kế hoạch phòng chống mù lòa quốc gia cùng với sự hợp tác và điều phối của Viện Mắt Trung Ương (VMTW) và Bộ Y Tế (BYT). Dự án giải quyết các vấn đề ưu tiên được xác định tại Hội thảo lập kế hoạch chăm sóc mắt quốc gia tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2011. Dự án được đề xuất còn được thiết kế để phù hợp với chiến lược quốc gia của FHFVN (2009-2013) về việc hỗ trợ các Ủy ban phòng chống mù lòa tuyến trung ương và tuyến tỉnh nhằm đạt được các mục tiêu phòng chống mù lòa đã được đề ra, nâng cao độ bao phủ các dịch vụ chăm sóc mắt và cải thiện chất lượng các dịch vụ chăm sóc mắt.

 

+ Dự án này thực hiện tại sáu huyện của tỉnh Hải Dương gồm Tứ Kỳ, Kinh Môn, Nam Sách, Chí Linh, Ninh Giang và Thanh Miện, trong đó ba huyện Tứ Kỳ, Kinh Môn và Nam Sách đã tham gia trong dự án giai đoạn 1 thuộc Chương trình Sáng kiến Phòng chống mù lòa do FHF và AUSAID tài trợ trong hai năm 2010-2011.

                                                                                                                                                Admin (Theo FHF VN)

 

2015-12-31