Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Hà Tĩnh

Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Hà Tĩnh
FHF luôn lấy mục tiêu tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của ngành mắt hiện nay - Ảnh: FHF VN.

Tên dự án:  Dự án ''Phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Hà Tĩnh''.

 

Địa bàn hoạt động: Tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm 3 huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Lộc Hà.

 

Thời gian triển khai dự án: 01/08/2012 – 31/12/2015.

 

Nhà tài trợ: Chương trình hợp tác các tổ chức phi chính phủ (ANCP).

 

Tổng vốn dự án: 8.003.855.580 VNĐ do FHF tài trợ.

 

Vốn đối ứng từ địa phương: 2.000.000.000 VNĐ 

 

Tổng số dân được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ địa bàn dự án1.230.000 người.

 

Đối tác triển khai dự án: Trung tâm Mắt Hà Tĩnh.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Báo cáo đánh giá nhanh về tình hình mù lòa có thể tránh khỏi năm 2007 cho thấy rằng đục thủy tinh thể ở người trên 50 tuổi ở Hà Tĩnh chiếm 36.6%.

+ Chỉ số CSR của Hà Tĩnh là 1.000 trong năm 2009 và 1.100 trong năm 2010.

+ Trung Tâm Mắt tỉnh được thành lập năm 2007, cơ sở hạ tầng của Trung Tâm Mắt hiện nay đang xuống cấp nghiêm trọng. Hiện tại, Trung Tâm Mắt Hà Tĩnh mổ được từ 1400 -1500 ca đục thủy tinh thể/năm bằng cả phương pháp ngoài bao và PHACO.

 

Mục đích của dự án:

+ Góp phần giảm thiểu số người bị mù có khả năng tránh được và tổn thương thị lực tại tỉnh Hà Tĩnh thông qua việc hỗ trợ ngành y tế địa phương nâng cao các dịch vụ chăm sóc mắt và cơ sở hạ tầng nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, chi phí hợp lý và dễ tiếp cận tại tỉnh Hà Tĩnh.

 

Mục tiêu của dự án:

+ Nâng cao số lượng và kỹ năng cho các cơ sở chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến cơ sở nhằm cải thiện phạm vi, chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc mắt.

+ Củng cố dịch vụ chăm sóc mắt thông qua việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầngcung cấp trang thiết bị cần thiết.

+ Nâng cao nhận thức chăm sóc mắt và cải thiện khả năng tiếp cận điều trị các nguyên nhân gây mù chính và tổn thương thị lực cho người dân trong tỉnh.

+ Nâng cao nhận thức về phòng chống mù lòa như là 1 vấn đế y tế cộng đồng và xây dựng năng lực của đối tác về y tế nhãn khoa.

 

Các hoạt động nổi bật của dự án:

+ Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nhãn khoa cho tuyến tỉnh: 01 bác sĩ về Kết Giác Mạc, 01 KTV khúc xạ, 02 tập huấn viên CSMBĐ, 02 cán bộ về kỹ năng truyền thông cộng đồng và 02 nhân viên sử dụng, bảo trì trang thiết bị.

+ Hỗ trợ đào tạo nhân lực nhãn khoa cho 3 huyện dự án: 2 bác sĩ CKSB, 3 bác sĩ mắt kỹ năng mổ mộng, 3 điều dưỡng mắt, 3 cán bộ thành giảng viên CSMBĐ và 3 cán bộ về kỹ năng truyền thông cộng đồng.

+ Hỗ trợ đào tạo về CSMBĐ cho 118 nhân viên y tế xã, và về kỹ năng phát hiện và chuyển tuyến bệnh nhân mắt cho 764 tình nguyện viên y tế thôn bản.

+ Hỗ trợ xây dựng mới khu phức hợp khám và phòng mổ cho TTM Hà Tĩnh và cung cấp trang thiết bị nhãn khoa cần thiết.

+ Hỗ trợ cải tạo phòng khám mắt cho 3 bệnh viện huyện DA và trang cấp thiết bị nhãn khoa cần thiết.

+ Cung cấp bộ CSMBĐ cho 59 TYT xã ở 3 huyện dự án.

+ Hỗ trợ 1.000 ca mổ đục thủy tinh thể (phương pháp đường hầm không khâu) cho bệnh nhân nghèo và các nhóm dễ tổn thương trong 4 năm (khoảng 250 ca/năm).

+ Triển khai khám sàng lọc tật khúc xạ ở 10 trường cấp II tại thanh phố Hà Tĩnh cho 4900 học sinh và cấp khoảng 390 đôi kính cho học sinh nghèo mắc tật khúc xạ.

+ Nâng cao nhận thức của cộng đồng về CSM thông qua các chiến dịch truyền thông giáo dục sức khỏe: sản xuất và phát 6 thông điệp truyền thông về CSM trên Đài truyền hình địa phương, 4 thông điệp ngắn trên Đài truyền hình tỉnh và 744 lần trên đài truyền thanh huyện, xã, 12 pano, 70 poster và 30.000 tờ rơi được sản xuất và cấp phát trong tỉnh.


Các kết quả cần đạt được trong năm 2012-2015:

+ 6 cán bộ chăm sóc mắt cấp tỉnh, 11 cán bộ cấp huyện được đào tạo.

+ 118 cán bộ y tế xã và 764 tình nguyện viên y tế thôn bản được đào tạo về kỹ năng truyền thông, và kỹ năng xác định bệnh đục thể thủy tinh và chuyển tuyến.

+ 1 phòng mổ cho TTM Hà Tĩnh được xây dựng và trang cấp thiết bị cần thiết.

+ 3 phòng khám mắt của 3 bệnh viện huyện DA được cải tạo và trang cấp thiết bị cần thiết.

+ Bộ CSMBĐ được trang cấp cho 59 TYT xã ở 3 huyện dự án.

+ 1.000 ca mổ đục thủy tinh thể (phương pháp đường hầm không khâu) cho bệnh nhân nghèo và các nhóm dễ tổn thương trong 4 năm (khoảng 250 ca/năm), được hỗ trợ thực hiện.

 

Các kết quả nổi bật đã đạt được tính đến 2013:

+ 7 cán bộ tuyến tỉnh được đào tạo thành tập huấn viên CSMBĐ và về bảo trì trang thiết bị.

+ 11 bác sĩ huyện được đào tạo thành bác sĩ chuyên khoa Mắt, bác sỹ trung phẫu, điều dưỡng nhãn khoa, và được đào tạo về kỹ năng tập huấn CSMBĐ.

+ 68 y tế xã được tập huấn về kiến thức CSMBĐ.

+ 314 y tế thôn bản được tập huấn về các bệnh mắt thông thường, cách phát hiện và chuyển tuyến.

+ Trung tâm mắt Hà Tĩnh đang được nâng cấp.

+ 3 phòng khám tuyến huyện được nâng cấp.

+ 2 bệnh viện huyện được cấp trang thiết bị nhăn khoa phù hợp.

+ 59 bộ chăm sóc mắt ban đầu được cung cấp.

+ 400 bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể được hỗ trợ mổ miễn phí.

+ Chương trình KXHĐ được triển khai ở 9 trường cấp 2 tại thành phố Hà Tĩnh, cấp kính cho 310 học sinh nghèo mắc tật khúc xạ trong 2 năm.

+ 15 đợt khám sàng lọc phát hiện đục thủy tinh thể kết hợp truyền thông được thực hiện.

+ 3 đợt chiếu thông điệp truyền thông trên TV.

+ 3 pano mang thông điệp chăm sóc mắt được xây dựng.

+ 2000 poster, 10.000 tờ rơi được sản xuất và phân phối đến các huyện dự án.

+ 1 phóng sự chăm sóc mắt được sản xuất.

 

Admin (Theo FHF VN)

2013-07-29