Dự án phòng chống mù lòa cho trẻ em khu vực thành thị tại Hà Nội.

Dự án phòng chống mù lòa cho trẻ em khu vực thành thị tại Hà Nội.
Đại diện FHF cùng đơn vị đối tác tại lễ kí kết biên bản ghi nhớ '' Dự án phòng, chống mù lòa cho trẻ em Hà Nội''. Ảnh: FHF VN.

Tên dự án: Dự án phòng chống mù lòa cho trẻ em khu vực thành thị tại Hà Nội.

 

Thời gian triển khai dự án: 01/01/2009 đến 31/12/2012.

 

Tổng vốn dự án508.810 Đô-la Mỹ.

 

Vốn đối ứng từ địa phương69.000 Đô la Mỹ.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Theo kết quả của khảo sát được thực hiện bởi Viện khoa học và giáo dục Việt Nam về tật khúc xạ học đường (tháng 12 năm 2008) cho thấy tỷ lệ tật khúc xạ đang tăng cao ở học sinh tại tất cả các cấp học bao gồm ở học sinh cấp I (18,67%), cấp II (23,47%) và cấp III (32,68%). Khảo sát này còn ghi nhận tỷ lệ tật khúc xạ phát sinh ở học sinh tại khu vực thành thị là 26,14% so với 14,44% ở khu vực nông thôn.

+ Trong các khảo sát khác trong năm 2008 do bệnh viện Mắt thành phố Hà Nội thực hiện trên 10.000 học sinh cấp III ở thành phố Hà Nội đã cho thấy nhiều học sinh mắc tật khúc xạ không đeo kính hoặc những kính được cấp đã không được chỉnh kính một cách thường quy.    

 

Các kết quả nổi bật đã đạt được:

+ 250.000 trẻ em được khám và tư vấn về tật khúc xạ và 5.000 trẻ được cấp kính điều chỉnh tật khúc xạ.

+ Đào tạo 6 khúc xạ viên cho BVM Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về khám chữa về tật khúc xạ cho trẻ em.

+ Tập huấn 03 cán bộ tuyến tỉnh và 30 cán bộ tuyến huyện về kỹ năng quản lý dự án và giám sát, đánh giá dự án.

+ Tập huấn 1.980 giáo viên của 495 trường tiểu học và trung học cơ sở (4 giáo viên/trường) các kiến thức cơ bản về tật khúc xạ nhằm phát hiện sớm những em mắc TKX, khiếm thị, có thể khuyến cáo các em đi khám TKX kịp thời.

 

Admin (Theo FHF VN)

2012-12-31