Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Hà Giang

Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Hà Giang
Niềm vui của các cụ sau khi phẫu thuật tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ảnh: FHF VN.

Thông tin chung:

Dự án này được thiết kế nhân rộng mô hình chăm sóc mắt hiện tại do FHF tài trợ tại Việt Nam, chú trọng cải thiện cơ hội tiếp cận và chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt cho các cộng đồng và hộ gia đình nghèo. Mô hình này phù hợp với kế hoạch hành động của chương trình Thị giác 2020 (Vision 2020) và kế hoạch Quốc gia Phòng chống mù lòa (PCML) của chính phủ Việt Nam, đồng thời đáp ứng các nhu cầu chăm sóc mắt của người dân ở các tỉnh mục tiêu, và nhu cầu phát triển năng lực chăm sóc mắt của các hệ thống chăm sóc mắt địa phương. Dự án này nằm trong khuôn khổ Dự án chung cho 11 tỉnh tại Việt Nam (Hà Giang, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, Thái Bình, Hải Dương , Hòa Bình, Ninh Bình, Gia Lai, Ninh Thuận, Quảng Nam và Quảng Ngãi).

 

Tên dự án: Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Hà Giang.

 

Địa bàn hoạt động: Huyện Quang Bình, Xín Mần và Mèo Vạc - Tỉnh Hà Giang.

 

Thời gian triển khai dự án: 1/1/2012 đến 31/12/2015.

 

Nhà tài trợ: Quỹ Fred Hollows.

 

Tổng vốn dự án: 393.174 đô la Úc (8.233.071.720 VNĐ). Trong đó, FHF hỗ trợ 316.766 đô la Úc (6.633.071.720 VNĐ).

 

Vốn đối ứng từ địa phương76.409 đô la Úc (1.600.000.000 VNĐ).

 

Tổng số dân được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ địa bàn dự án: 763.503 người.

 

Đối tác triển khai dự án: Bệnh viện Mắt Hà Giang (trước đây là TTPCBXH tỉnh Hà Giang).

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

 

+ Tỷ lệ mù lòa ở Hà Giang là 0,6% dân số, trong đó mù do ĐTTT chiếm 66%. Trong những năm vừa qua, mặc dù ngành y tế đã có nhiều nỗ lực trong công tác CSM, phục hồi thị lực, việc nâng cap năng lực trong PCML vẫn gặp phải những khó khăn do thiếu nguồn nhân lực, kinh phí do Hà Giang vẫn là một tỉnh nghèo. Với sự hỗ trợ của FHF trong giai đoạn hai năm 2010-2011 và nỗ lực của tất cả các bên tham gia các cấp tại địa phương năng lực chăm sóc mắt đã được tăng cường đáng kể. Tuy nhiên, đợt đánh giá nhanh nhu cầu để xây dựng dự án này cho thấy số mù tồn đọng trong khoảng 4.000 người trong đó mù do đục thủy tinh thể chiếm 3.500 người, và mù phát sinh là 750. Chỉ số CSR của tỉnh là 1.150.

 

Mục tiêu của dự án

+ Mục tiêu chung: Góp phần giảm thiểu số người bị mù có khả năng tránh được và tổn thương thị lực tại Việt Nam.

+ Mục đích của dự án: Hỗ trợ ngành y tế địa phương nâng cao các dịch vụ chăm sóc mắt và cơ sở hạ tầng nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, chi phí hợp lý và dễ tiếp cận tại tỉnh Hà Giang.

+ Mục tiêu của dự án:

 • Mục tiêu 1: Nâng cao số lượng và kỹ năng cho các cơ sở chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến cơ sở nhằm cải thiện phạm vi, chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc mắt.
 • Mục tiêu 2: Củng cố dịch vụ chăm sóc mắt thông qua việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị cần thiết.
 • Mục tiêu 3: Nâng cao nhận thức chăm sóc mắt và cải thiện khả năng tiếp cận điều trị các nguyên nhân gây mù chính và tổn thương thị lực cho người dân trong tỉnh
 • Mục tiêu 4: Nâng cao nhận thức về phòng chống mù lòa như là 1 vấn đế y tế cộng đồng và xây dựng năng lực của đối tác về y tế nhãn khoa.
 • Mục tiêu 5:Quản lý chương trình hiệu quả để đảm báo sự cải thiện liên tục và triển khai hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

Các hoạt động nổi bật của dự án:

Về nguồn nhân lực

+ Tuyến tỉnh:

 • Đào tạo 5 bác sĩ mắt ban đầu.
 • Đào tạo 4 bác sĩ phẫu thuật.
 • Đào tạo 1 bác sĩ nhi.
 • Đào tạo 3 khúc xạ viên.
 • Đào tạo 2 giảng viên nguồn chăm sóc mắt ban đầu.
 • Đào tạo 2 nhân viên viên về việc sử dụng và bảo trì các trang thiết bị.

+ Tuyến huyện:

 • Đào tạo 4 bác sĩ mắt ban đầu.
 • Đào tạo 5 khúc xạ viên.
 • Đào tạo 3 y tá nhãn khoa.
 • Đào tạo 6 giảng viên nguồn chăm sóc mắt ban đầu.

+ Tuyến xã:

 • Đào tạo 110 nhân viên y tế cộng đồng về kỹ năng truyền thông và chăm sóc mắt ban đầu.
 • Đào tạo 524 nhân viên y tế thôn bản về kỹ năng truyền thông và chăm sóc mắt ban đầu.
 • Hội thảo về chăm sóc mắt cho các nhân viên y tế cộng đồng.

Về cơ sở hạ tầng

 • Trang bị các trang thiết bị y tế cho các phòng khám tại tất cả các tuyến.

Về kiểm soát bệnh

 • Hỗ trợ phẫu thuật đục thuỷ tinh thể cho 2.000 bệnh nhân.
 • Khám, phẫu thuật cho 100 trẻ mắc các bệnh về mắt.
 • Tổ chức chương trình khúc xạ học đường tại 7 trường cấp 2.
 • Tổ chức các hoạt động giáo dục sức khoẻ về mắt.
 • Sản xuất các tài liệu truyền thông về giáo dục sức khoẻ.
 • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thị Giác Thế Giới, các buổi tập huấn, quản lý và đánh giá dự án.

Lịch sử dự án:

Với mục đích tăng cường công tác chăm sóc mắt hướng tới Tầm nhìn 2020 ủng hộ đề nghị hỗ trợ của Sở Y tế tỉnh Hà Giang và Trung tâm Phòng chống Bệnh Xã hội tỉnh Hà Giang, Quỹ Fred Hollows với nguồn hỗ trợ tài chính của AUSAID, triển khai thực hiện “DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHĂM SÓC MẮT TOÀN DIỆN VIỆT NAM” tại tỉnh Hà Giang. Các hoạt động của dự án được xác định trong thiết kế này hoàn toàn phù hợp với các mục đích của Tầm nhìn 2020 và Kế hoạch phòng chống mù lòa quốc gia cùng với sự hợp tác và điều phối của Viện Mắt Trung Ương (VMTW) và Bộ Y Tế (BYT). Dự án sẽ giải quyết các vấn đề ưu tiên được xác định tại Hội thảo lập kế hoạch chăm sóc mắt quốc gia tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2011. Dự án được đề xuất còn được thiết kế để phù hợp với chiến lược quốc gia của FHFVN (2009-2013) về việc hỗ trợ các Ủy ban phòng chống mù lòa tuyến trung ương và tuyến tỉnh nhằm đạt được các mục tiêu phòng chống mù lòa đã được đề ra, nâng cao độ bao phủ các dịch vụ chăm sóc mắt và cải thiện chất lượng các dịch vụ chăm sóc mắt.

Dự án này được thực hiện tại sáu huyện của tỉnh Hà Giang gồm Bắc Quang, Yên Minh, Hoàng Su Phì, Quang Bình, Xín Mần và Mèo Vạc, trong đó ba huyện Bắc Quang, Yên Minh và Hoàng Su Phì đã tham gia trong dự án giai đoạn 1 thuộc Chương trình Sáng kiến Phòng chống mù lòa do FHF và AUSAID tài trợ trong hai năm 2010-2011.

 

Admin (Theo FHF VN)

2013-07-28