Dự án phát triển mô hình chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Đắk Nông

Dự án phát triển mô hình chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Đắk Nông
Sau ca phẫu thuật mắt, La Ô Chiến giờ đây có thể trở lại trường học như bao đứa trẻ khác - Ảnh: FHF VN.

Tên dự án: Dự án phát triển mô hình chăm sóc mắt toàn diện Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông.

 

Địa bàn hoạt độngThị xã Gia Nghĩa và 02 huyện: Cư Jút và Đắk Rlấp.

 

Thời gian triển khai dự án: 01/01/2013 đến 31/12/2016.

 

Nhà tài trợ: Ngân hàng Standard Chartered.

 

Tổng vốn dự án: 5.414.955.300 đồng. Trong đó FHF hỗ trợ 4.766.955.300 đồng.

 

Vốn đối ứng từ địa phương648.000.000 đồng.

 

Tổng số dân được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ địa bàn dự án465.716 người (dân số Đắk Nông).

 

Đối tác triển khai dự án: Trung tâm PCBXH Đắk Nông.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Đắk Nông là tỉnh miền núi, với dân số hầu hết là người dân tộc, địa hình đi lại khó khăn hiểm trở. Cả tỉnh hiện tại không có bác sĩ phẫu thuật đục thủy tinh thể nào, do đó người dân phải chờ những đợt mổ từ thiện từ Tp. Hồ Chí Minh tới. Trung tâm PCBXH Đắk Nông, cơ quan đầu ngành mắt của địa phương, cũng chỉ có 01 bác sĩ mắt sơ bộ. Hoạt động chủ yếu của trung tâm hiện tại chỉ là truyền thông kết hợp với các khoa khác do thiếu trang thiết bị và kinh phí đào tạo nhân lực.

 

Mục tiêu của dự án:

+ Góp phần giảm thiểu số người bị mù có khả năng tránh được và tổn thương thị lực tại Đắk Nông.

 

Các hoạt động nổi bật của dự án:

+ Nâng cao số lượng và kỹ năng cho các cơ sở chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến cơ sở nhằm cải thiện phạm vi, chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc mắt.

+ Củng cố dịch vụ chăm sóc mắt thông qua việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị cần thiết.

+ Nâng cao nhận thức chăm sóc mắt và cải thiện khả năng tiếp cận điều trị các nguyên nhân gây mù chính và tổn thương thị lực cho người dân trong tỉnh

+ Nâng cao nhận thức về phòng chống mù lòa như là 1 vấn đế y tế cộng đồng và xây dựng năng lực của đối tác về y tế nhãn khoa.

+ Quản lý chương trình hiệu quả để đảm báo sự cải thiện liên tục và triển khai hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

 

Các kết quả cần đạt được:

+ Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nhãn khoa cho tuyến tỉnh: 01 bác sĩ mắt sơ bộ, 01 phẫu thuật viên về đục thủy tinh thể, 01 điều dưỡng nhãn khoa, 02 cán bộ tập huấn giảng viên nguồn về kỹ năng tập huấn, 02 cán bộ về truyền thông cộng đồng và tư vấn bệnh nhân, 04 cán bộ quản lý về tin học văn phòng.

+ Hỗ trợ đào tạo nhân lực nhãn khoa cho 02 huyện dự án: 02 bác sĩ CKSB, 03 điều dưỡng nhãn khoa, 02 cán bộ về kỹ năng tập huấn, 02 cán bộ về truyền thông cộng đồng và kỹ năng giảng dạy chủ động.

+ Hỗ trợ đào tạo nhân viên y tế cộng đồng (xã và thôn) của 02 huyện dự án ở tỉnh Đắk Nông: tổ chức tập huấn và tập huấn lại về CSMBĐ cho 228 lượt nhân viên y tế xã, tập huấn và tập huấn lại về kỹ năng phát hiện và chuyển tuyến bệnh nhân mắt cho 400 y tế thôn bản, tổ chức 02 Hội nghị cho cộng tác viên y tế thôn bản.

+ Cung cấp trang thiết bị nhãn khoa cần thiết cho TTPCBXH Đắk Nông nhằm cải thiện dịch vụ CSM. Tổng giá trị TTB là 71.449 USD. Nâng cấp 01 phòng khám mắt và 01 phòng mổ đủ tiêu chuẩn.

+ Cung cấp trang thiết bị nhãn khoa cần thiết cho 2 bệnh viện huyện dự án (Cư Jút và DakRlap) nhằm cải thiện dịch vụ CSM. Tổng giá trị TTB là 15,786 USD.

+ Cung cấp bộ CSMBĐ cho 57 TYT xã ở 2 huyện dự án trong các năm đầu.

+ Hỗ trợ 600 ca mổ đục thủy tinh thể (phương pháp mổ ngoài bao) cho bệnh nhân nghèo và các nhóm dễ tổn thương trong 4 năm.

+ Hỗ trợ điều trị 470 ca mộng cho những bệnh nhân nghèo không có khả năng chi trả cho việc điều trị.

+ Nâng cao nhận thức của cộng đồng về CSM thông qua các chiến dịch truyền thông giáo dục sức khỏe: phát thông điệp truyền thông 1.136 lần trên radio, thực hiện 71 đợt truyền thông kết hợp khám sàng lọc tại xã, xây dựng 04 thông điệp truyền hình về chăm sóc mắt...

+ Nâng cao nhận thức của cộng đồng về CSM thông qua các tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe (18 pano, 71 đĩa phát thanh, 700 poster, 800 sổ tay tập huấn và 30.000 tờ rơi được sản xuất và cấp phát trong tỉnh).

+ Hỗ trợ BQLDA giám sát hoạt động dự án hàng quý.

+ Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Thị Giác Thế Giới hàng năm.

+ Hỗ trợ các hội thảo/tập huấn về chủ trương/chiến lược y tế nhãn khoa nhằm nâng cao năng lực quản lý của BQL dự án.

+ Hỗ trợ tổ chức hội thảo lập kế hoạch hằng năm trong tỉnh để nâng cao hiệu quả của các hoạt động dự án.

 

Các kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2013:

+ Tuyến tỉnh

 • 01 bác sĩ được đào tạo cầm tay chỉ việc phẫu thuật đục thủy tinh thể
 • 04 thành viên BQL dự án được đào tạo kỹ năng tin học văn phòng
 • 05 lượt cán bộ hoàn thành lớp tập huấn giảng viên nguồn chăm sóc mắt ban đầu và kỹ năng truyền thông cộng đồng.

+ Tuyến huyện

 • 02 bác sĩ tuyến huyện được đào tạo thành bác sĩ mắt sơ bộ
 • 03 cán bộ tuyến huyện được đào tạo thành điều dưỡng nhãn khoa
 • 04 lượt cán bộ hoàn thành lớp tập huấn giảng viên nguồn chăm sóc mắt ban đầu và kỹ năng truyền thông cộng đồng

+ Tuyến xã

 • 90 cán bộ tuyến xã được tập huấn về kỹ năng khám sàng lọc bệnh mắt.

Phát triển cơ sở hạ tầng

 • 01 phòng mổ và 01 phòng khám mắt được thiết lập và nâng cấp.
 • Tổng kinh phí trang thiết bị nhãn khoa được cấp trị giá 1.028.700.132 VNĐ.
 • Tổng kinh phí trang thiết bị khác (gồm thiết bị văn phòng, giường bệnh…) cấp cho khoa mắt là 41.890.000 VNĐ.
 • Tổng kinh phí trang thiết bị nhãn khoa được cấp cho các huyện dự án trị giá 277.602.197 VNĐ.

Kiểm soát bệnh và Giáo dục sức khỏe

 • 102 ca phẫu thuật đục TTT miễn phí được thực hiện bởi bác sĩ của TT PCBXH Đắk Nông.
 • 70 bệnh nhân mộng được phẫu thuật miễn phí.
 • Thực hiện 71 buổi truyền thông kết hợp khám sàng lọc, phát radio 568 lần, xây dựng 01 thông điệp TV và phát 02 lần trên truyền hình tỉnh.
 • Dựng 09 pano tuyên truyền về bệnh đục thủy tinh thể.
 • Sản xuất và phân phối 300 poster các bệnh mắt thông thường, 300 poster đục thủy tinh thể, 10.000 tờ rơi về bệnh đục TTT, 8.000 tờ rơi về chăm sóc mắt ban đầu, 2.000 tờ rơi khúc xạ, 180 sổ tay chăm sóc mắt, 79 đĩa phát thanh radio cấp về tuyến xã.

Vận Động và Hợp tác

 • BQLDA thực hiện được 2 đợt giám sát các hoạt động dự án.
 • Đã triển khai các hoạt động liên quan đến ngày thị giác thế giới.
 • Đã tổ chức họp tổng kết 6 tháng và lập kế hoạch 2014.
 • Đã tổ chức hội thảo tổng kết năm đầu dự án.

 

 

Admin (Theo FHF VN)

2016-12-31