Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Đăk lăk

 Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Đăk lăk
Đợt phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại huyện Krong Buk do FHF tài trợ - Ảnh: FHF VN.

Tên dự án: Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Đăk lăk.

 

Thời gian triển khai dự án: 2009 - 2012.

 

Tổng vốn dự án: 420.413 đô la Mỹ.

 

Vốn đối ứng từ địa phương39.990 đô la Mỹ.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Đắk Lắk có tổng cộng 14 bác sĩ mắt, trong đó có 3 bác sĩ đang công tác tại tuyến huyện. Chỉ có 6 trong số 14 bác sĩ mắt có thể phẫu thuật đục thủy tinh thể, trung bình mỗi năm tỉnh Đắk Lắk chỉ mổ được khoảng 1.000 bệnh nhân đục thủy tinh thể. Trong đó, mỗi năm Đắk Lắk có thêm 1.600 người mù mới.

 

Các kết quả nổi bật đã đạt được:

+ Phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 1,241 ca, glaucoma cho 99 ca.

+ Nâng cấp 3 phòng khám mắt ở tuyến huyện.

+ Đào tạo kĩ năng sức khỏe cho 1.552 cán bộ y tế thôn.

 

Admin (Theo FHF VN)

2013-07-30