Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Bình Định

Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Tỉnh Bình Định
Các em nhỏ đang chăm chú lắng nghe hướng dẫn của bác sĩ trước khi được phẫu thuật tại Bệnh Viện Mắt tỉnh Bình Định. Ảnh: FHF VN.

Tên dự án: Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Bình Định (AP).

 

Thời gian triển khai dự án: 01/2009 – 12/2012.

 

Tổng vốn dự án499.734 đô la Mỹ. 

 

Vốn đối ứng từ địa phương78.615 đô la Mỹ

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Tỷ lệ mù loà là 1,11 % so với dân số, tương đương với 17.400 người. 7,3% dân số có thị lực thấp hơn 1/10. 25,6% dân số mắc bệnh nhiễm trùng mắt.

+ Sự gia tăng số lượng bệnh không do nhiễm trùng mắt đang là một thách thức đối với năng lực chăm sóc mắt của tỉnh.

 

Các kết quả nổi bật đã đạt được:

+ 2 bác sĩ phẫu thuật đục thủy tinh thể được đào tạo. 6 bác sĩ mắt được đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật nhãn nhi.

+ Đào tạo về chăm sóc mắt ban đầu cho 79 cán bộ y tế cộng đồng và các kĩ năng giáo dục sức khỏe cho 47 cán bộ y tế cộng đồng.

+ Cung cấp các trang thiết bị y tế tại bệnh viện Mắt – Bình Định.

+ Phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 2.808 ca và chữa bệnh về mắt cho 367 trẻ.

 

Admin (Theo FHF VN)

2013-07-30