Dự án "Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại Việt Nam" (VCECDP)

Dự án "Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại Việt Nam" (VCECDP)
Các bác sỹ đang cấp phát kính cho học sinh tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - Ảnh: FHF VN.
 

Tên dự án: Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại Việt Nam.

 

Địa bàn hoạt động: Dự án được thực hiện tại 11 tỉnh thành trên cả nước bao gồm Hà Giang, Thái Bình, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận.

 

Thời gian triển khai dự án: 01/01/2012 đến 31/12/2015 (Riêng Hà Tĩnh bắt đầu từ 8/2012 và Thừa Thiên Huế 1/2013.

 

Nhà tài trợ: Chương trình hợp tác các tổ chức phi chính phủ (ANCP).

 

Tổng vốn dự án: 5.401.374 Đô-la Úc. Trong đó FHF tài trợ 4.952.756 đô la Úc.

 

Vốn đối ứng từ địa phương: 1.071.242 đô la Úc

 

Đối tác triển khai dự án: 

+ Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Hải Dương, Hà Giang, Hoà Bình, Quảng Bình.

+ Bệnh viện Mắt Thái Bình, Ninh Bình, Huế.

+ Trung tâm Mắt Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Hà Tĩnh.

+ Sở Y tế Quảng Nam.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Khoảng 381.000 người bị mù 2 mắt tại Việt Nam và tương đường với 13.6% dân số bị mù lòa hoặc bị tổn thương thị lực. Bệnh đục thủy tinh thể là nguyên nhân gây mù hàng đầu khi chiếm 66%, cùng với đó là bệnh bán phần sau, bệnh cườm nước và giác mạc.
+ Dù tỷ lệ mổ đục TTT tính trên 1 triệu dân (CSR) đã tăng lên, từ 879 ca/1 triệu dân từ năm 2002 đến 1.381 ca/1 triệu dân vào năm 2006, vì cần tích cực triển khai mổ đục TTT nhiều hơn để có thể đạt đến con số do WHO khuyến cáo là 3.000 ca/1 triệu dân. 

 

Mục tiêu của dự án:

+ Góp phần giảm thiểu số người bị mù có khả năng tránh được và tổn thương thị lực tại 11 tỉnh.

+ Hỗ trợ ngành y tế địa phương nâng cao các dịch vụ chăm sóc mắt và cơ sở hạ tầng nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, chi phí hợp lý và dễ tiếp cận tại tỉnh 11 tỉnh. 

+ Nâng cao số lượng và kỹ năng cho các cơ sở chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến cơ sở nhằm cải thiện phạm vi, chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc mắt.

+ Củng cố cơ sở hạ tầng chăm sóc mắt thông qua việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị phục vụ các dịch vụ chăm sóc mắt.

+ Nâng cao nhận thức của người dân trong việc chăm sóc mắt và nâng câo việc tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh mắt chất lượng, chủ yếu là các nguyên nhân gây mù chính và tổn thương thị lực cho người dân tại 11 tỉnh.

+ Nâng cao nhận thức và hiểu biết về tầm quan trọng của việc chăm sóc mắt đến các nhà hoạch định chính sách và người dân trong cộng đồng.

 
Các hoạt động nổi bật của dự án:
+ Sẽ xây dựng 1 bệnh viện mắt Thái Bình mới vào cuối 2015.
+ Sẽ xây dựng 1 trung tâm mắt tỉnh Quảng Nam tại thành phố Tam Kì.
+ Sẽ nâng cấp và sửa chữa các phòng khám mắt tại các tỉnh Hải Dương, Ninh Bình, Đắk Nông và Hoà Binh.
+ 11 tỉnh, 66 quận huyện và 765 xã sẽ được hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết để khám và chữa các bệnh về mắt tại địa phương.
+ Dự kiến sẽ có khoảng 22.910 bệnh nhân được hỗ trợ tại 15 tỉnh trong vòng 4 năm bao gồm 220 ca phẫu thuật nhãn nhi, 14.000 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể và 8.690 ca bệnh có liên quan về mắt khác.

 

Các kết quả cần đạt được trong năm 2012-2015

+ 8.375 cán bộ được đào tạo hướng kỹ thuật và công việc cộng đồng (241 cán bộ tại tuyến tỉnh, huyện và 8.315 cán bộ tuyến thôn, xã).

+ 5 công trình chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh và 7 công trình chăm sóc mắt tuyến huyện được nâng cấp.

+ 683.000 người đã được khám mắt sàng lọc và kiểm tra mắt; 11.100 bệnh nhân được hỗ trợ phẫu thuật đục thuỷ tinh thể; 6.850 bệnh nhân đã được hỗ trợ các phẫu thuật khác như glocom...

+ 220 trẻ đã được hỗ trợ các bệnh về mắt; 153.156 học sinh tại 452 trường cấp 2 được khám thị lực.

 

Các kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2012-2013:

+ 10.733 cán bộ được đào tạo hướng kỹ thuật và các công việc cộng đồng (345 cán bộ tại tuyến tỉnh, huyện và 10.388 cán bộ tuyến thôn, xã).

+ 4 công trình chăm sóc mắt tại tuyến tỉnh đang được nâng cấp và hoàn thành vào cuối năm 2014; 10 công trình tuyến huyện đã được nâng cấp hoàn toàn.

+ 621.989 bệnh nhân đã được khám sàng lọc và kiểm tra thị lực; 6.859 bệnh nhân đã được hỗ trợ phẫu thuật đục thuỷ tinh thể; 4.092 bệnh nhân đã được hỗ trợ các phẫu thuật khác như glocom...

+ 181 trẻ đã được hỗ trợ các bệnh về mắt; 114.706 học sinh tại 374 trường cấp 2 đã được khám thị lực, 6.164 cặp kính đã được phát cho các em học sinh nghèo.

 
Admin (Theo FHF VN)

 

2015-12-31