Dự án hỗ trợ chăm sóc mắt Việt Nam - Australia (VAVSP)

Dự án hỗ trợ chăm sóc mắt Việt Nam - Australia (VAVSP)
Ông Huỳnh Tấn Phúc - Giám đốc quốc gia Quỹ Fred Hollows cùng Ngài Tổng Lãnh Sự Quán Úc đến thăm phòng khám mắt Đại Lộc - Quảng Nam. Ảnh: FHF VN.

Tên dự án: Chương trình Hỗ trợ Chăm sóc Mắt Việt Nam - Úc (VAVSP).

 

Địa bàn hoạt động: 4 huyện Quế Sơn, Duy Xuyên, Hiệp Đức và Tiên Phước của tỉnh Quảng Nam.

 

Thời gian triển khai dự án: 01/01/2011 đến 31/12/2013

 

Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID), nay là Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT).

 

Tổng vốn dự án678.115 đô la do Cơ quan phát triển Quốc tế Úc (AusAID) tài trợ.

 

Vốn đối ứng từ địa phương106.000 đô la Úc

 

Tổng số dân được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ địa bàn dự án1.450.100 người

 

Đối tác triển khai dự án: 

     +     Cơ quan đối tác cấp Trung ương: Bệnh viện Mắt Trung Ương

     +     Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam

     +     Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Dự án sẽ được triển khai tại các huyện: Quế Sơn, Duy Xuyên, Hiệp Đức và Tiên Phước. Tiên Phước là huyện ở xa và kém phát triển nhất, với số người nghèo và dân tộc chiếm khá đáng kể.

+ Các huyện trong địa bàn dự án VAVSP đa phần thiếu nhân sự. Ví dụ như huyện Duy Xuyên, đoàn thiết kế dự án AusAID ghi nhận có 1 bác sĩ mắt (mới chỉ được đào tạo sơ bộ) và một điều dưỡng mắt (học một khoá 06 tháng cách đây đã 20 năm).

+ Theo thông kế quốc gia thì số lượng bị mù tại tỉnh Quảng Nam khá cao – trên 6.750 người, với 1.500-2.000 ca mù mới do đục thuỷ tinh thể hằng năm.

 

Mục tiêu của dự án:

+ Góp phần kiểm soát được những nguyên nhân chính gây ra bệnh mù lòa có thể phòng tránh được (đục thuỷ tinh thể, bệnh cườm nước, mù loà do thiếu vitamin A và các tật khúc xạ) đến năm 2020 tại Việt Nam.

+ Tăng cường tiếp cận của người dân ở các vùng nghèo và vùng sâu, vùng xa về khám chữa mắt toàn diện (bao gồm việc truyền thông, dự phòng, điều trị và phục hồi chức năng), bảo đảm tiếp cận của những đối tượng khó khăn nhất, kể cả phụ nữ và trẻ em gái, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.

+ Tăng cường năng lực chăm sóc mắt của cơ sở y tế địa phương (tỉnh, huyện), đóng góp cho công tác xây dựng chính sách ở trung ương.

+ Giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng lợi ích y tế từ công tác khám chữa mắt toàn diện ở Việt Nam.

 

Các hoạt động nổi bật của dự án:

+ Tiến hành đánh giá về năng lực và nhu cầu ở tỉnh Quảng Nam; xác định các lĩnh vực ưu tiên trong phát triển chăm sóc mắt; phân chia dữ liệu theo giới tính, tình trạng khuyết tật, nghèo đói và dân tộc; trình báo cáo lên Ủy ban Phòng chống Mù lòa tỉnh Quảng Nam; và các chiến lược để giải quyết những phát hiện trong bản báo cáo về Kế hoạch Phòng chống Mù lòa tỉnh Quảng Nam.

+ Tiến hành đánh giá nhanh bệnh mù loà có thể phòng tránh được tại một số huyện được chọn tại tỉnh Quảng Nam.

+ 4 cơ sở khám chữa bệnh về tật khúc xạ và cung cấp kính được xây dựng tại 4 bệnh viện tuyến huyện tại Quảng Nam, và lợi nhuận thu được từ việc bán kính sẽ được dùng để duy trì tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc mắt trong tương lai.

+ 200 nhân viên y tế nhà trường và các giáo viên sẽ được tập huấn về sàng lọc tật khúc xạ; ước tính có khoảng 26.000 học sinh từ 45 trường tại 4 huyện được sàng lọc, kê đơn cấp phát kính; đối với học sinh nghèo sẽ được cấp kính miễn phí.

+ Hỗ trợ gần 800 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể và phục hồi thị lực miễn phí cho người nghèo tại 4 bệnh viện tuyến huyện tại Quảng Nam thông qua các hoạt động phẫu thuật tiếp cận bởi các phẫu thuật viên cấp tỉnh.

+ 1 cán bộ chăm sóc mắt cấp tỉnh và 8 cán bộ chăm sóc mắt cấp huyện sẽ được đào tạo về chăm sóc mắt ban đầu và có khả năng truyền tải kiến thức cũng như các kĩ năng về chăm sóc mắt ban đầu cho các cán bộ cấp thấp hơn trong hệ thống y tế.

+ 450 cán bộ y tế thôn bản được tập huấn về chăm sóc mắt ban đầu bởi cán bộ chăm sóc mắt cấp huyện và có khả năng tuyên truyền lồng ghép vấn đề khuyết tật và giới vào việc chăm sóc mắt, khám sàng lọc, xác định bệnh và chuyển tuyến.

+ Hỗ trợ về mặt kỹ thuật và nguồn lực cho Ủy ban chỉ đạo tuyến Phòng chống Mù lòa Quốc gia trong việc phát triển bộ Chỉ số Đo Năng lực để giám sát tiến độ trong Kế hoạch Phòng chống Mù lòa Quốc gia.

+ Phát triển và phát động cuộc vận động, tuyên truyền nâng cao sức khỏe mắt quốc gia dựa trên những phát hiện của nghiên cứu hoạt động từ dự án VAVSP.

 

 Các kết quả cần đạt được:

+ 26.000 học sinh trung học sẽ được lọc ở 41 trường (tất cả các trường trung học trong các huyện dự án).
+ 700 đôi kính sẽ cấp cho học sinh nghèo.
+ 200 nhân viên nhà trường sẽ được tập huấn về tật khúc xạ,sàng lọc và bảo vệ trẻ em.
+ 8.000 ngàn người dân có tật khúc xạ được kiểm tra và kê đơn kính.
+ 1 Bác sĩ tại bệnh viện huyện Tiên Phước được đào tạo thành bác sĩ mắt định hướng (BSMĐH) và có khả năng chữa trị các bệnh mắt thông thường.
+ 1 BSMĐH tại bệnh viện tỉnh và 4 BSMĐH từ các bệnh viện huyện sẽ tham gia đào tạo thêm về mắt để có thể chữa các bệnh về mắt thông thường.
+ 4 điều dưỡng tại các bệnh viện tuyến huyện được đào tạo để trở thành điều dưỡng mắt và có khả năng cung cấp các dịch vụ mức cơ bản tại các bệnh viện tuyến huyện.
+ 1 điều dưỡng của bệnh viện tỉnh và 4 điều dưỡng tại các bệnh viện tuyến huyện tham gia 3 khóa tập huấn sau liên quan đến việc cung cấp dịch vụ TKX: tập huấn về khúc xạ, tập huấn về kỹ thuật viên kính và tập huấn về quản lý Trung tâm tầm nhìn.
2 cán bộ  CSM cấp tỉnh và 10 cán bộ CSM cấp huyện được tậphuấn về chăm sóc và tư vấn bệnh nhân bao gồm cả CSM về giới và khuyết tật và bảo vệ trẻ em.
2 thành viên Uỷ Ban PCML cấp tỉnh và 18 cán bộ CSM cấp huyện thăm quan bệnh viện huyện Đại Lộc để học tập từ một dịch chăm sóc sức khỏe mắt được thiết lập hoàn chỉnh ( kể cả dịch vụ TKX).
+ Số liệu toàn diện về tỉ lệ tật khúc xạ học đường.
 

Các kết quả nổi bật đã đạt được:

+ Nhờ vào điều tra RAAB mà tỉnh Quảng Nam đã xác định được các nhu cầu cần thiết để góp phần vào công cuộc phòng chống mù loà, bao gồm thiết kế tài liệu giáo dục truyền thông tỉnh và phát triển kế hoạch phòng chống mù lòa trong 3 năm (2013-2015).

+ 2 bác sỹ mắt cơ bản, 4 điều dưỡng mắt, 5 khúc xạ viên, 4 kỹ thuật viên cắt kính, 5 cán bộ chủ chốt trong Ban Quản lý Dự án và 5 tiểu giáo viên chăm sóc mắt ban đầu đã được đào tạo.

+ Bản điều tra KAP tại tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành và được trình lên các lãnh đạo huyện cũng như các thành viên Phòng chống mù lòa tỉnh. Kết quả của bản đánh giá này phục vụ cho việc xây dựng chiến lược của tỉnh và kế hoạch chăm sóc mắt trong 3 năm tới.

+ 64.918 người được khám sàng lọc, 1.999 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể được hỗ trợ, 2.940 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể, 8.110 ca phục hồi thị lực và các điều trị phục hồi khác đã được tiến hành do bệnh nhân chi trả hoặc do Bảo hiểm Y tế tài trợ.

450 cán bộ y tế xã và y tế thôn bản được đào tạo trong các dự án tuyến huyện về chăm sóc mắt ban đầu, 354 nhân viên y tế xã và thôn bản khác đã được đào tạo lại vào tháng 11 năm 2013.

+ 801 áp phích về tật khúc xạ, 200 áp phích về chăm sóc mắt, 70.000 tờ rơi về chăm sóc mắt và 80.000 tờ rơi về đục thủy tinh thể đã được phân phát đến các bệnh viện tại Tam kỳ, Duy Xuyên, Quế Sơn, Hiệp Đức và Tiên Phước.

+ Tất cả 3 phòng khám mắt thuộc dự án tuyến huyện tại Duy Xuyên, Hiệp Đức và Tiên Phước đã được nâng cấp. Đặc biệt đơn vị chăm sóc mắt tại Quế Sơn được xây mới với nguồn kinh phí hơn 100.000 đô la Úc từ Ủy Ban Nhân Dân tỉnh. Mỗi đơn vị được trang bị 1 phòng khám, 1 phòng tiểu phẫu và 1 phòng hội thảo về nhãn khoa.

+ Tất cả 63 đơn vị chăm sóc mắt tuyến tỉnh và các bệnh viện mắt tư nhân lớn tại Việt Nam đều được đào tạo để có thể sử dụng công cụ báo cáo theo hình thức online để gửi báo cáo đến Bệnh viện Mắt Trung Ương.

 

Admin (Theo FHF VN)

 

2013-12-31