Dự án hỗ trợ thanh toán quặm mắt hột gây mù tại Việt Nam (Trachoma)

Dự án hỗ trợ thanh toán quặm mắt hột gây mù tại Việt Nam (Trachoma)
Bà Hồng, 68 tuổi, sau ca phẫu thuật, giờ đây có thể tự mình đi chợ để chăm lo cho gia đình. Ảnh: FHF VN.
 
Tên dự ánHỗ trợ thanh toán quặm mắt hột gây mù tại Việt Nam.

 

Địa bàn hoạt động: 15 tỉnh bao gồm Hà Nội mở rộng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Thuận.

 

Thời gian triển khai: 1/1/2011 đến 31/12/2013

 

Nhà tài trợ: Quỹ Fred Hollows, Nhóm Đặc trách về Y tế Toàn Cầu và Sáng kiến bệnh mắt hột Quốc Tế.

 

Tổng vốn dự án: 397.980 đô la Mỹ. Trong đó 315.000 đô la Mỹ được tài trợ bởi nhóm đặc trách về Y tế Toàn Cầu – Sáng kiến bệnh mắt hột Quốc Tế và 82.980 đô la Mỹ tài trợ bởi FHF.

 

Tổng số dân được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ địa bàn dự án: 24.532.496 người.

 

Đối tác triển khai dự án: Bệnh viện Mắt Trung Ương và các cơ sở y tế của 15 tỉnh thành dự án.

 

Tình hình chăm sóc mắt trước khi FHF hỗ trợ:

+ Tỉ lệ quặm ở người lớn từ 50 tuổi trở lên vẫn cao, dao động từ 0,1% đến 7,8%.

+ Năm 2007 còn khoảng 300.000 trong số 500.000 người có quặm mắt hột ở 15 tỉnh còn quặm tồn đọng cần mổ để tránh giảm thị lực.

 

Mục tiêu của dự án:

Đóng góp vào nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc xóa quăm mắt hột gây mù tại những nơi còn tồn đọng quặm cao vào năm 2013

+ Hỗ trợ Bộ Y Tế, Bệnh viện Mắt Trung Ương đạt được mục tiêu của kế hoạch phòng chống mù lòa quốc gia trong việc thanh toán quặm mắt hột gây mù, thông qua việc nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ mổ quặm mắt hột gây mù có chất lượng cho hệ thống chăm sóc mắt tại 15 tỉnh thành còn quặm tồn đọng.

+ Xây dựng kế hoạch thanh toán mắt hột khả thi ở cấp quốc gia và cấp tỉnh 

+ Giảm số lượng quặm mắt hột ở 15 tỉnh trong dự án của Việt Nam thông qua việc tăng cường quá trình khám sàng lọc, hướng dẫn bệnh nhân và động viên khuyến khích bệnh nhân quặm đi mổ; cung cấp dịch vụ mổ quặm có chất lượng và các hoạt động theo dõi giám sát khác

Thiết lập hệ thống đo chất lượng các ca mổ quặm và sự tiến triển của việc thanh toán quặm mắt hột gây mù.

 

Các hoạt động nổi bật của dự án:

+ Cuộc hội thảo toàn quốc đã được tổ chức với sự tham gia của đại diện Bộ Y Tế, Viện Mắt Trung Ương và các tỉnh còn tồn đọng quặm mắt hột, nhờ đó bản thảo Kế Hoạch Thanh Toán Quặm Mắt Hột Quốc Gia đã được xây dựng. Theo kế hoạch quốc gia, mục đích thanh toán quặm mắt hột tại Việt Nam sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2013.  Dự án sẽ hỗ trợ Viện Mắt tổ chức cuộc hội thảo kế thúc dự án và tuyên bố xóa mắt hột tại Việt Nam.

+ Giảm số lượng 50.000 ca quặm tồn đọng ở các tỉnh còn quặm tồn đọng.  

+ Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bệnh nhân nghèo để có thể tiếp cận dịch vụ mổ quặm này, mang nhiều cơ hội được mổ quặm cho những bệnh nhân ở xa trung tâm y tế huyện. 

 

Các kết quả cần đạt được:

+ Hỗ trợ Viện Mắt hoàn thành Kế hoạch quốc gia về thanh toán quặm mắt hột gây mù và trình Bộ Y Tế phê duyệt.

+ Hỗ trợ 15 tỉnh xây dựng kế hoạch hành động thanh toán quặm của tỉnh.

+ Tổ chức hội thảo quốc gia đánh dấu sự tiến bộ trong công tác thanh toán quặm gây mù tại Việt Nam.

+ Khuyến khích bệnh nhân đi khám và mổ quặm thông qua những hoạt động nâng cao nhận thức truyền thông và hệ thống truyền thanh của địa phương. 

+ Cung cấp 60 bộ dụng cụ mổ quặm hỗ trợ cho việc mổ quặm tại cấp xã.

+ Tiến hành mổ 15.000 ca quặm cho bệnh nhân nghèo của 15 tỉnh có dự án tại trung tâm y tế xã, huyện.

+ Phối hợp hoạt động với các tổ chức NGO khác và các tổ chức làm việc trong lĩnh vực y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường.

+ Hỗ trợ VNIO và các tỉnh còn quặm tồn đọng sử dụng kết quả khảo sát để xem xét lại kế hoạch thanh toán quặm của địa phương và vận động các nguồn tài trợ khác nếu cần.

+ Phối hợp với VNIO xây dựng cơ chế đo lường chất lượng ca mổ quặm. 

+ Đảm bảo việc giám sát và quản lý dự án hiệu quả.

 

Các kết quả nổi bật đã đạt được:

16.228 ca quặm được phẫu thuật, vượt xa kế hoạch ban đầu là 15.000 ca.

+ Cung cấp 60 bộ mổ quặm và 60.000 tờ rơi về bệnh quặm và mắt hột.

+ Dự án cũng đã tăng cường sự hỗ trợ của các tổ chức tại địa phương như Hội người cao tuổi, Hội phụ nữ, Hội nông dân nhằm hướng đến các hoạt động phòng chống mù loà.

+ Dự án đã nâng cao nhận thức của cộng đồng và các thành viên chính phủ về bệnh mắt hột nói riêng cũng như các bệnh mù loà có thể tránh khỏi nói chung, tạo điều kiện để vận động chính sách hỗ trợ loại bỏ mù loà trong tương lai.

 

Admin (Theo FHF VN)

 

 

 

2013-12-31