Nâng cao năng lực đào tạo nhãn khoa tại các trường Đại Học Y (MU Project)

Nâng cao năng lực đào tạo nhãn khoa tại các trường Đại Học Y (MU Project)
PGS-TS Tôn Thị Kim Thanh cùng các bác sĩ đến thăm bệnh nhân tại khoa Nhi, Bệnh Viện Mắt Trung Ương. Dự án MU được hỗ trợ bởi FHF kết hợp với Bệnh Viện Mắt Trung Ương có kế hoạch đào tạo thêm 750 cán bộ tại ĐH Y Thái Bình và 1,122 cán bộ tại ĐH Y Huế vào năm 2016. Ảnh: Micheal Amendolia.

Tên dự án: Nâng cao năng lực đào tạo nhãn khoa tại các trường Đại Học Y (MU Project).

 

Địa bàn hoạt động: Đại học Y Dược Thái Bình và Đại học Y Dược Huế.

 

Thời gian triển khai dự án: 08/2013 – 02/2016

 

Nhà tài trợ: Chính phủ Úc và FHF.

 

Tổng vốn dự án:    885.789 đô la Úc.
  
Đối tác triển khai dự án: Đại học Y Dược Thái Bình và Đại học Y Dược Huế.
 
Mục tiêu của dự án:
+ Nâng cao năng lực đào tạo nhãn khoa tại các Trường ĐHYD Huế và Trường ĐHY Thái Bình, kết hợp với các Bệnh viện Mắt tại địa phương, để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chăm sóc mắt cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc Việt Nam.

+ Cải thiện năng lực thực hiện và quản lý các chương trình đào tạo nhãn khoa.

+ Tăng cường việc cung cấp các chương trình đào tạo thông qua việc nâng cấp các cơ sở đào tạo và cung cấp thiết bị đào tạo cần thiết.

+ Nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận các khóa đào tạo nhãn khoa.

+ Tăng cường năng lực nghiên cứu của các cơ sở đào tạo để phát triển và nâng cao các khóa đào tạo.

+ Xây dựng sự hỗ trợ của các ban ngành tuyến tỉnh và kết hợp với UBPCML tại các tỉnh trong chương trình chăm sóc mắt và điều phối dự án.

 

Các kết quả cần đạt được:

+ Năng lực cán bộ của hai trường ĐH Y sẽ được nâng cao để quản lý các chương trình đào tạo có chất lượng.

+ Học viên được sử dụng các phương tiện và nguồn lực đào tạo đầy đủ.

+ Nhân lực chăm sóc mắt tốt nghiệp có kỹ năng và năng lực cần thiết.

+ Các đơn vị giáo trình và chương trình đào tạo có chất lượng và được chuẩn hóa cho các loại hình nhân lực chăm sóc mắt.

+ Năng lực và chất lượng của giảng viên nhãn khoa tại hai trường được nâng cao.

+ Năng lực xác định, thực hiện và công bố các nghiên cứu, sử dụng số liệu để cải thiện chất lượng các khóa đào tạo nhãn khoa được nâng cao.

+ Sự liên kết giữa các trường đào tạo và các hoạt động PCML cộng đồng được gia tăng ở các vùng mục tiêu, và trong phạm vi toàn quốc.

+ Đào tạo 1 tiến sĩ nhãn khoa, 2 thạc sĩ nhãn khoa, 2 bác sĩ chuyên khoa, 2 điều dưỡng nhãn khoa, 4 khúc xạ viên.

+ Đào tạo 2 bác sĩ chuyên khoa sâu, 3 phẫu thuật viên.

+ Xây dựng 2 phòng thực hành phẫu thuật, 2 phòng thực hành kỹ năng, 1 phòng khám mắt, 1 phòng quan sát phẫu thuật. 

+ Xây dựng 2 phòng khúc xạ, 1 phòng khám thực địa, 1 văn phòng bộ môn. 

+ Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho 37 cán bộ, tập huấn lượng giá học viên cho 37 cán bộ, tập huấn phát triển bộ môn cho 37 cán bộ, tập huấn phương pháp giảng dạy tích cực cho 37 cán bộ, tập huấn kỹ năng giao tiếp cho 37 cán bộ, tập huấn chỉnh sửa tài liệu cho 22 cán bộ. 

 

Admin (Theo FHF VN)

 

2014-09-10