Dự án phát triển năng lực chăm sóc mắt tại Việt Nam (ABI)

Dự án phát triển năng lực chăm sóc mắt tại Việt Nam (ABI)
Đại diện FHF - Ông Huỳnh Tấn Phúc cùng đối tác các bên tại buổi lễ kí biên bản ghi nhớ ''Dự án phát triển năng lực chăm sóc mắt cộng đồng tỉnh Hải Dương''. Ảnh: FHF VN

Tên dự án: Dự án phát triển năng lực chăm sóc mắt tại Việt Nam (ABI).

 

Địa bàn hoạt động: Dự án được thực hiện tại 6 tỉnh bao gồm Hà Giang, Hải Dương, Thái Bình, Quảng Bình, Huế, Tiền Giang.

 

Thời gian triển khai dự án: 01/01/2010 đến 31/12/2011.

 

Tổng vốn dự án: 2.987.780 Đô-la Úc.

 

Các kết quả nổi bật đã đạt được:

+ Cung cấp các trang thiết bị cho bệnh viện mắt tại 3 tỉnh Tiền Giang, Thái Bình và Hà Giang và xây dựng 1 bệnh viện Mắt tại Huế.

+ Nâng cấp, cải tạo 6 phòng khám mắt quận tại Quảng Bình, Hà Giang và Tiền Giang.

+ 74 cán bộ chăm sóc mắt tại 18 quận mục tiêu đã được đào tạo về các kĩ năng phẫu thuật và 81 cán bộ y tế mắt đã được đào tạo về cách sử dụng và bảo trì các thiết bị y tế.

+ 6.612 cán bộ y tế thôn được đào tạo về chăm sóc mắt ban đầu.

+ Khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 5.313 bệnh nhân.

+ Khám tật khúc xạ về mắt cho 8.295 học sinh tại 495 trường cấp 2.

+ 208.185 bệnh nhân đã đến các cơ sở khám sàng lọc mắt.

 

Admin (Theo FHF VN)

2011-12-31