Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Việt Nam (AP COM)

Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện - Việt Nam (AP COM)
Lễ kí kết biên bản ghi nhớ dự án '' Phát triển chăm sóc toàn diện'' giai đoạn 2009 - 2012. Ảnh: FHF VN

Tên dự án: Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại Việt Nam (AP COM).

 

Địa bàn hoạt động: Dự án được thực hiện tại 5 tỉnh bao gồm Quảng Trị, Đăk Lăk, Bình Định, Phú Yên, Vĩnh Long.

 

Thời gian triển khai dự án: 01/01/2009 đến 31/12/2012.

 

Tổng vốn dự án: 3.793.100 Đô-la Mỹ. Trong đó FHF tài trợ 331.379 đô la Mỹ, tổ chức AP tài trợ 2.500.000 đô la Mỹ. 

 

Vốn đối ứng từ địa phương961.703 đô la Mỹ.

 

Các kết quả nổi bật đã đạt được:

+ Tổng số ca phẫu thuật đục thủy tinh thể là 44.998 ca, tăng gần 150% sau 4 năm triển khai dự án với 60% số ca phẫu thuật được thực hiện bằng phương pháp phaco.

+ 238.246 học sinh được khám tật khúc xạ và 6.277 em được nhận kính đeo mắt miễn phí.

+ 2 phòng khám mắt của tỉnh và 7 phòng khám mắt quận/huyện được xây mới, sửa chữa.

+ 543 cán bộ y tế thôn xã và 3.221 tình nguyện viên y tế thôn được đào tạo các kĩ năng về chăm sóc mắt ban đầu và truyền thông giáo dục sức khỏe.

 

Admin (Theo FHF VN)

2012-12-31