Nối vòng tay lớn đẩy lùi bệnh Đái Tháo Đường

Nối vòng tay lớn đẩy lùi bệnh Đái Tháo Đường
Ngày sức khỏe thế giới 2016

 

 

 Huỳnh Tấn Đạo

 

01/04/2016
Hãy chung tay cùng FHF
Việt Nam hiện có hơn 500.000 người bị mù cả hai mắt, trong đó có hơn 23.000 trẻ em. 80% người mù lẽ ra đã có thể được phòng tránh và chữa trị kịp thời.