Tổng kết Dự án “Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại Quảng Bình’’

Tổng kết Dự án “Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại Quảng Bình’’

Ngày 24/12/2015, Sở Y tế Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Phát triển chăm sóc mắt toàn diện Việt Nam – tỉnh Quảng Bình’’ giai đoạn 2012-2015.   

 

Những năm qua, được sự tài trợ của Quỹ Fred Hollows (FHF) và sự quan tâm của các cấp chính quyền, công tác chăm sóc mắt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chăm sóc mắt được kiện toàn và củng cố từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, phát triển cơ sở hạ tầng chăm sóc mắt, phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân mù nghèo do đục thuỷ tinh thể, chương trình khúc xạ học đường... với ngân sách tài trợ từ FHF gần 8 tỷ đồng.

 

Với mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận, điều trị các nguyên nhân gây mù chính và khiếm thị cho người dân nhằm giảm số mù tồn đọng, từ năm 2012 đến nay, gần 4.000 bệnh nhân đục thể thủy tinh được phẫu thuật miễn phí và nhìn thấy ánh sang trở lại; 33.914 học sinh được khám, sàng lọc tật khúc xạ học đường, phát hiện 3.118 học sinh bị tật khúc xạ, trong đó có 1.616 em học sinh được cấp kính miễn phí.

 

Tại hội nghị, 1 tập thể và 3 cá nhân của FHF cũng được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, do có nhiều đóng góp tích cực trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống mù lòa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015.

 

Admin (Theo FHF VN)

25/12/2015
Hãy chung tay cùng FHF
Việt Nam hiện có hơn 500.000 người bị mù cả hai mắt, trong đó có hơn 23.000 trẻ em. 80% người mù lẽ ra đã có thể được phòng tránh và chữa trị kịp thời.