Hội nghị tổng kết dự án ''Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại Quảng Bình''' năm 2014

Hội nghị tổng kết dự án ''Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại Quảng Bình''' năm 2014

Ngày 23/12/2014, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình phối hợp với FHF tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại Quảng Bình'' năm 2014 và triển khai các nhiệm vụ năm 2015.

Trong những năm vừa qua, được sự tài trợ của FHF và sự quan tâm của các cấp chính quyền, công tác chăm sóc mắt trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Dự án đã giúp tỉnh Quảng Bình triển khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, phát triển cơ sở hạ tầng chăm sóc mắt, phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân mù nghèo do đục thể thuỷ tinh, chương trình khúc xạ học đường.

Với mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận điều trị các nguyên nhân gây mù chính và khiếm thị cho người dân nhằm giảm số mù tồn đọng, trong năm 2014, đã có 995 bệnh nhân mù do đục thể thủy tinh được trả lại ánh sáng, trong đó 342 bệnh nhân được phẫu thuật miễn phí; 9.919 học sinh được khám, sàng lọc tật khúc xạ học đường, 559 em học sinh được cấp kính miễn phí.


Năm 2015, FHF sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Quảng Bình trong việc chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, giúp mang lại ánh sáng cho 800 bệnh nhân mù do đục thủy tinh thể, nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về công tác phòng chống mù lòa trên địa bàn tỉnh.

 

Admin (Theo FHF VN)

24/12/2014
Hãy chung tay cùng FHF
Việt Nam hiện có hơn 500.000 người bị mù cả hai mắt, trong đó có hơn 23.000 trẻ em. 80% người mù lẽ ra đã có thể được phòng tránh và chữa trị kịp thời.