Mô hình Chăm sóc mắt toàn diện ở Việt Nam (2003-2016)

Mô hình Chăm sóc mắt toàn diện ở Việt Nam (2003-2016)
Tóm tắt kết quả đánh giá mô hình Chắm sóc mắt toàn diện.

MÔ HÌNH CHĂM SÓC MẮT TOÀN DIỆN

 

Quỹ Fred Hollows Việt Nam đã cộng tác với Sở Y tế tại 19 tỉnh thành để thực hiện Mô hình Chăm sóc mắt toàn diện (CSMTD) từ năm 2003 đến năm 2016. Mô hình CSMTD là một gói can thiệp toàn diện được thiết kế để hỗ trợ tất cả các cấp trong hệ thống y tế nhãn khoa tại tỉnh. Năm hợp phần của mô hình là:

 

  1. Phát triển nguồn nhân lực - đào tạo nhân viên về chăm sóc mắt ban đầu và các lĩnh vực chuyên môn lâm sàng khác.
  2. Phát triển cơ sở hạ tầng - hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng, chẳng hạn xây dựng bệnh viện và thiết bị.
  3. Kiểm soát bệnh mắt - hỗ trợ sàng lọc và điều trị bệnh mắt, chẳng hạn phẫu thuật đục thủy tinh thể.
  4. Quan hệ đối tác và phối hợp - tăng cường kỹ năng quản lý và điều phối dự án cho các bệnh viện/trung tâm mắt hoặc trung tâm phòng chống bệnh xã hội và các bên liên quan khác.
  5. Truyền thông sức khỏe mắt - các hoạt động giáo dục và truyền thông, bao gồm phân phối tài liệu truyền thông và tổ chức các hoạt động truyền thông.

 

ĐỢT ĐÁNH GIÁ

  

FHF đã phối hợp với công ty tư vấn Chiến lược Y tế ZEST tại Úc để tiến hành đánh giá Mô hình CSMTD từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2018. Mục đích của đánh giá là xác định các bài học chủ yếu từ thực hiện Mô hình CSMBĐ và các kết quả trung hạn từ mô hình này.

 

Số liệu được lấy từ bốn tỉnh được chọn: Hoà Bình, Vĩnh Long, Phú Yên và Quảng Ngãi.

 

Bạn đọc có thể tải chi tiết tại đây :

 

Mô hình Chăm sóc mắt toàn diện ở Việt Nam (2003-2016)

 

Chúng ta đã học được gì từ mô hình Chăm sóc mắt toàn diện ở Việt Nam (2003-2016)

12/12/2018
Hãy chung tay cùng FHF
Việt Nam hiện có hơn 500.000 người bị mù cả hai mắt, trong đó có hơn 23.000 trẻ em. 80% người mù lẽ ra đã có thể được phòng tránh và chữa trị kịp thời.