Ngày thị Giác Thế Giới 2018

Ngày thị Giác Thế Giới 2018
Ngày thị Giác Thế Giới 2018

Ngày Thị Giác Thế Giới

 

Ngày thị Giác Thế Giới (TGTG) là một sự kiên hằng năm được tổ chức vào ngày thứ Năm tuần thứ 2 của tháng 10, để tập trung sự chú ý đến vấn đề mù lòa và suy giảm thị lực.

 

Ngày thị Giác Thế Giới (TGTG) năm nay rơi vào ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

2018 là năm thứ 6 của Kế Hoạch hành động toàn cầu do Tổ chức Y Tế Thế Giới khởi xướng và Cơ quan phòng chống mù lòa Quốc tế (IAPB) khuyến khích các thành viên và đối tác tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu

 

Chăm sóc mắt cho mọi người

 

Năm nay, lời kêu gọi hành động cho ngày TGTG là: Chăm sóc mắt mọi nơi

 

Ngày TGTG do Cơ quan phòng chống mù lòa Quốc Tế điều phối. Chủ đề và một số tài liệu truyền thông chính sẽ do IAPB biên soạn. Tất cả các sự kiện sẽ được các tổ chức thành viên tổ chức độc lập cùng với các tổ chức hỗ trợ.

 

01/10/2018
Hãy chung tay cùng FHF
Việt Nam hiện có hơn 500.000 người bị mù cả hai mắt, trong đó có hơn 23.000 trẻ em. 80% người mù lẽ ra đã có thể được phòng tránh và chữa trị kịp thời.