Quỹ Fred Hollows nhận bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng

Quỹ Fred Hollows nhận bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng
Quỹ Fred Hollows nhận bằng khen của UBND Thành Phố Đà Nẵng

QUỸ FRED HOLLOWS NHẬN BẰNG KHEN CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Lãnh Đạo Thành Phố Đà Nẵng đã tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức Quốc Tế, các tổ chức Phi Chính Phủ nước ngoài, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại thành phố, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thành Phố  Đà Nẵng. Tại Cuộc gặp thay mặt Lãnh đạo thành Phố, Ông Huỳnh Đức Thơ Chủ Tịch UBND Thành Phố đã chia sẻ những thành tựu nổi bật của Đà Nẵng trong năm 2017, đồng thời cảm ơn những đóng góp to lớn của các cơ quan ngoại giao, tổ chức Quốc tế, tổ chức Phi chính phủ nước ngoài, và các cá nhân doanh nghiệp nước ngoài trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng trong năm 2017.

 

Dịp này, Lãnh đạo thành phố đã trao bằng khen cá nhân, tập thể người nước ngoài có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của Đà Nẵng. Quỹ Fred Hollows cũng vinh dự nhận được Bằng Khen của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng vì những đóng góp trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo trong năm 2017.

07/02/2018
Hãy chung tay cùng FHF
Việt Nam hiện có hơn 500.000 người bị mù cả hai mắt, trong đó có hơn 23.000 trẻ em. 80% người mù lẽ ra đã có thể được phòng tránh và chữa trị kịp thời.