World Sight Day 2017

World Sight Day 2017
World Sight Day 2017

NGÀY THỊ GIÁC THẾ GIỚI: hằng năm được tổ chức vào ngày thứ năm, tuần thứ 2 tháng 10, nhằm nâng cao nhận thức, vận động sự quan tâm của toàn thế giới về mù lòa và suy giảm thị lực. Năm nay Ngày Thị giác Thế giới nhằm ngày 12 tháng 10 năm2017. World Sight Day 2017.

 

2017 là năm thứ 5 của Kế hoạch Hành động Toàn cầu WHO Global Action Plan do Tổ chức Y tế Thế giới và Cơ quan Phòng Chống Mù lòa Quốc tế vận động các tổ chức thành viên và đối tác tiếp tục thực hiện khẩu hiệu: Chăm Sóc Mắt cho mọi người

 

Năm nay, Lời kêu gọi hành động nhân ngày Thị Giác Thế Giới là:

 

Make Vision Count

 “Hãy quan tâm chăm sóc sức khỏe đôi mắt của bạn”

06/10/2017
Hãy chung tay cùng FHF
Việt Nam hiện có hơn 500.000 người bị mù cả hai mắt, trong đó có hơn 23.000 trẻ em. 80% người mù lẽ ra đã có thể được phòng tránh và chữa trị kịp thời.