MÔ HÌNH CHĂM SÓC MẮT VỮNG BỀN
Mô hình dự án của Quỹ Fred Hollows tiếp cận toàn diện trong việc triển khai chương trình phòng chống mù lòa tại Việt Nam, xoay quanh 5 hợp phần - Ảnh: FHF VN.

Mô hình dự án của Quỹ Fred Hollows tiếp cận toàn diện trong việc triển khai chương trình phòng chống mù lòa tại Việt Nam, xoay quanh 5 hợp phần, bao gồm:

  • Tài trợ để đào tạo nhân lực chăm sóc mắt ở tất cả các tuyến: bác sĩ chuyên khoa, phẫu thuật viên, y tá, kỹ thuật viên, nhân viên y tế cơ sở và mạng lưới cộng tác viên y tế thôn bản.
  • Tài trợ xây dựng cơ sở vật chất và cung cấp trang thiết bị.
  • Kiểm soát các bệnh gây mù bằng cách tài trợ mổ đục thủy tinh thể, chữa khúc xạ, mổ mắt cho trẻ em.
  • Tài trợ các nghiên cứu nhãn khoa cộng đồng, như can thiệp glô-côm trong cộng đồng và các hoạt động giám sát, đánh giá dự án.
  • Truyền thông giáo dục sức khỏe và vận động chính sách trong phòng chống mù lòa.

 

Admin (Theo FHF VN)

2012-11-07
Hãy chung tay cùng FHF
Việt Nam hiện có hơn 500.000 người bị mù cả hai mắt, trong đó có hơn 23.000 trẻ em. 80% người mù lẽ ra đã có thể được phòng tránh và chữa trị kịp thời.