Giáo sư Fred Hollows - Chăm sóc mắt cộng đồng, mổ đục thủy tinh thể
Giáo sư Fred Hollows - Ảnh: Robert Pearce/Fairfaxphotos.

Quỹ Fred Hollows

Quỹ Fred Hollows là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động nhân đạo phi lợi nhuận, được thành lập tại Sydney, Úc ngày 3 tháng 9 năm 1992, mang tên cố giáo sư nhãn khoa người Úc – Giáo sư Fred Hollows.

 

Tôn chỉ của Quỹ Fred Hollows là giúp đỡ thực hiện chương trình phòng ngừa mù lòa tại các nước đang phát triển, và giúp đỡ người thổ dân Úc được hưởng sự chăm sóc y tế như những người Úc khác.

 

Cụ thể, Quỹ Fred Hollows thực hiện các chương trình y tế cộng đồng ở các miền xa xôi cho cộng đồng người thổ dân Úc, và chương trình phòng chống mù lòa ở các quốc gia đang phát triển khác.

 

Trên bình diện quốc tế, Quỹ Fred Hollows là một tổ chức phi chính phủ (NGO) về chăm sóc mắt chuyên nghiệp, như các NGOs quốc tế về mắt khác như Helen Keller International (Mỹ), Orbis (Mỹ), CBM (Đức), Sight Saver International (Anh)…
Trong khuôn khổ hoạt động phòng chống mù lòa ở Châu Á, Châu Phi và Thái Bình Dương, các hoạt động của Quỹ Fred Hollows bao gồm:

  • Phát triển và tăng cường cơ sở hạ tầng y tế địa phương.
  • Tìm kiếm các giải pháp bền vững đối với khả năng tiếp cận các chương trình sức khỏe không đồng đều cũng như khả năng duy trì phát triển các dịch vụ chăm sóc mắt.

Thông qua các chương trình đào tạo và phát triển công nghệ mới, cho đến nay Quỹ Fred Hollows đã giúp mang lại ánh sáng cho hơn 1.000.000 người trên khắp thế giới.

 

Hiện nay, Quỹ Fred Hollows có văn phòng chính đặt tại Sydney (Úc), có các chi nhánh lớn là FHF New Zealand, FHF Anh ở London, FHF Nam Phi. Các văn phòng cấp quốc gia tại các nước đang có chương trình bao gồm Burundi, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Tanzania, Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Cambodia, Trung Quốc, Indonesia, Lào, Triều Tiên, Đông Timor và Việt Nam. Việt Nam là chương trình quốc tế thứ 3 của Quỹ, được xem là một trong những chương trình trọng điểm và mang lại hiệu quả rất cao.

Admin (Theo FHF VN)