Liên hệ chúng tôi
Văn phòng đại diện Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam
 
Tầng 7, Tòa nhà Sacombank, 130-132 Bạch Đằng, Đà Nẵng.
Tel : (+84) 236 3832 999
Fax: (+84) 236 3832 996
Email: htruong@hollows.org